Aktuality

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny - katedra pedagogiky a psychologie

 

Informace o přítomnosti vyučujících ve zkouškovém období podá sekretariát KPE.

Vyučující

Kancelář

Konzultační hodiny

Oddělení pedagogiky:

vedoucí oddělení PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. D210A

ÚT  11,30 - 12,30

ČT  16,00 - 17,00

Mgr. Jan Hynek D210A

PO   9,30 - 10,00

      12,30 - 13,00

Mimo KH po předchozí domluvě e-mailem.

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. D208A PO  15,00 - 16,00
Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. TL214

ST  13,00 - 14,00 (KPE)

Dle předchozí domluvy (AA)

Mgr. Lukáš Laibrt D208A

ÚT  10,00 - 10,45

ST  10,00 - 10,45

Mimo KH po předchozí domluvě e-mailem.

Mgr. Richard Macků, Ph.D. D217

ÚT  16,30 - 17,30 (Aviatic Café, Široká 428/3; bonus pro odborná setkání se studenty)

ČT  9,30 - 11,30

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. D206

PO   9,45 - 10,45

      16,15 - 17,00

PhDr. Olga Vaněčková D207

ST  10,00 - 10,45

PÁ   8,00 - 8,45

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. D208B

PO  12,30 - 13,30

ČT  14,30 - 15,15

Oddělení primární a předškolní pedagogiky:

vedoucí oddělení doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. D222A

ÚT  12,00 - 13,45

Mgr. Martina Lietavcová D219

PO   9,30 - 10,30

Mgr. Marie Najmonová D207

PO (liché) 11,00 - 11,45

ST  11,30 - 13,00

Mgr. Dita Podhrázská D218

ST  14,30 - 15,00

      16,30 - 17,00

Mgr. Eva Svobodová D219

PO  10,00 - 11,30

PaedDr. Alena Váchová D219

ÚT  10,00 - 12,00

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. D222B

PO  11,00 - 12,00

       14,00 - 15,00

Mgr. Petra Waldaufová D219

PO  14,00 - 15,00

Oddělení speciální pedagogiky:

vedoucí oddělení doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. D109

PO  10,00 - 11,00

ÚT  14,00 - 15,00
PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. D118

ST  10,00 - 11,30

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. D120

ČT  13,30 - 14,30

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. D119

ST  14,00 - 16,00

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. D118

ST   9,15 - 10,00

Mimo KH po předchozí domluvě e-mailem.

Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. D116

ČT  12,30 - 14,00

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. D109

ČT  11,00 - 12,00

Oddělení psychologie:

vedoucí oddělení prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. TL204

ÚT  14,00 - 15,00

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. TL204

MD

Mgr. et Mgr. Petra Hořejšová TL205

Po předchozí domluvě e-mailem.

Mgr. Klára Kováčová TL204

ST   9,00 - 10,00

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. TL205

PÁ po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. et Mgr. et Bc. Sylvie Koubalíková, Ph.D. TL205 MD
Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. TL207

Po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika TL205

PO  14,00 - 15,00 jen po předchozí domluvě

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. TL204

PO  15,00 - 16,00

prof. PhDr. František Man, CSc. TL103 PO   8,00 - 9,00
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. TL209

PÁ  13,30 - 15,20 po předchozí domluvě, mimo KH výhradně po předchozí domluvě.

Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. D217

ÚT  13,00 - 14,00

Individuální konzultace po e-mailové domluvě.

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. TL204

ST  10,15 - 11,45

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. TL207

ÚT   9,50 - 10,50

Mimo KH po předchozí domluvě e-mailem.

Mgr. Michala Plassová, Ph.D. TL207

ST  13,00 - 14,00

Mgr. Jakub Staněk D217

ÚT  15,15 - 16,00

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. TL202

ST   9,30 - 10,30

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. TL205

ST  12,30 - 13,00

Mimo KH po předchozí domluvě e-mailem.

Mgr. Tomáš Tenkl D217

Po předchozí domluvě e-mailem.

Doktorandi:

Mgr. Kateřina Habrdová D109

ÚT  10,00 - 11,00

Mgr. Ivana Mašková  

Po předchozí domluvě e-mailem.

     
     
Psychologická laboratoř