Aktuality

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny - katedra pedagogiky a psychologie

 

Informace o přítomnosti vyučujících ve zkouškovém období podá sekretariát KPE.

Vyučující

Kancelář

Konzultační hodiny

Oddělení pedagogiky:

vedoucí oddělení PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Mgr. Martina Blažková D207 ÚT 11:30 - 12:30
Mgr. Martina Faltová D207 ÚT 13:00 - 14:00
Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. D210A

PO 13:45 - 14:45

ÚT 10:45 - 11:45

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. D208A  
Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. TL214 ČT 9:00 - 10:00
Mgr. Lukáš Laibrt D208A

ÚT 11:00 - 12:30

Další termíny po e-mailové domluvě.

Mgr. Richard Macků, Ph.D. D217

PO 13:00 - 15:00 (standart)

ST 16:00 - 17:00 Aviatic Café, Široká 428/3 (bonus pro odborné konzultace)

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. D206

PO 11:00 - 11:45

ST 9:50 - 10:30

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. D208B ČT 9:30 - 11:00

Oddělení primární a předškolní pedagogiky:

vedoucí oddělení doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. D222A ÚT 12:00 - 14:00
Mgr. Veronika Kadlecová D219 ST 10:15 - 11:15
Mgr. Martina Lietavcová D218 PO 13:45 - 14:45
Mgr. Marie Najmonová D207

PO 13:30 - 14:00; 15:30 - 16:00

ST 11:00 - 11:45

Mgr. Veronika Plachá TL207

ÚT 9:45 - 10:45

ČT 9:45 - 10:45

Mgr. Dita Podhrázská D218  
Mgr. Eva Svobodová D219 PO 10:00 - 11:30
PaedDr. Alena Váchová D219 sudé ÚT 13:00 - 14:30
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. D222B PO 8:00 - 9:00; 11:30 - 12:00; 16:00 - 16:30
Mgr. Petra Waldaufová D219  

Oddělení speciální pedagogiky:

vedoucí oddělení doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. D109  
PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. D118 ČT 9:30 - 11:15
doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. D120 ČT 9:45 - 11:00
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. D119  
Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. D118 ST 10:00 - 11:00
Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. D116 ST 8:00 - 9:30
Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. D109 PO 11:30 - 12:30

Oddělení psychologie:

vedoucí oddělení prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. TL204 ÚT 9:30 - 10:30
doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. TL204 MD
Mgr. et Mgr. Petra Hořejšová TL205 Po předchozí domluvě e-mailem.
Mgr. Jan Hynek D210A  
Mgr. Klára Kováčová TL204 ST 9:00 - 10:00
Mgr. et Mgr. et Bc. Sylvie Koubalíková, Ph.D. TL205 MD
Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. TL207  
Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika TL205

PO 14:00 -15:00 po předchozí domluvě

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. TL204 PO 13:30 - 15:00
prof. PhDr. František Man, CSc. TL103  
Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. D217

ST 14:00 - 15:00

Další temíny po e-mailové domluvě.

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. TL204 ÚT 15:30 - 16:30
Mgr. Michala Plassová, Ph.D. TL207  
Mgr. Jakub Staněk D217 PO 11:00 - 12:00
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. TL202 ST 11:15 - 12:15
PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. TL205 PO 13:00 - 14:00
Mgr. Tomáš Tenkl D217

ÚT 14:00 - 17:00

ST 16:00 - 18:30

ČT 15:00 - 18:00

PÁ 14:00 - 17:00

Doktorandi:

Mgr. Kateřina Habrdová D109 Po předchozí domluvě e-mailem.
Mgr. Ivana Mašková    
     
     
Psychologická laboratoř