Aktuality

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny - katedra pedagogiky a psychologie

 

Informace o přítomnosti vyučujících ve zkouškovém období podá sekretariát KPE.

Vyučující

Kancelář

Konzultační hodiny

Oddělení pedagogiky:

vedoucí oddělení PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. D210A  
Mgr. Jan Hynek D210A  
Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. D208A  
Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. TL214  
Mgr. Lukáš Laibrt D208A  
Mgr. Richard Macků, Ph.D. D217  
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. D206  
PhDr. Olga Vaněčková D207  
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. D208B  

Oddělení primární a předškolní pedagogiky:

vedoucí oddělení doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. D222A  
Mgr. Martina Lietavcová D219  
Mgr. Marie Najmonová D207  
Mgr. Dita Podhrázská D218  
Mgr. Eva Svobodová D219  
PaedDr. Alena Váchová D219  
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. D222B  
Mgr. Petra Waldaufová D219  

Oddělení speciální pedagogiky:

vedoucí oddělení doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. D109  
PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. D118  
doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. D120  
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. D119  
Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. D118  
Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. D116  
Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. D109  

Oddělení psychologie:

vedoucí oddělení prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. TL204  
doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. TL204  
Mgr. et Mgr. Petra Hořejšová TL205  
Mgr. Klára Kováčová TL204  
PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. TL205  
Mgr. et Mgr. et Bc. Sylvie Koubalíková, Ph.D. TL205  
Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. TL207  
Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika TL205  
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. TL204  
prof. PhDr. František Man, CSc. TL103  
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. TL209  
Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. D217  
doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. TL204  
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. TL207  
Mgr. Michala Plassová, Ph.D. TL207  
Mgr. Jakub Staněk D217  
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. TL202  
PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. TL205  
Mgr. Tomáš Tenkl D217

 

Doktorandi:

Mgr. Kateřina Habrdová D109  
Mgr. Ivana Mašková    
     
     
Psychologická laboratoř