Aktuality

Konzultační hodiny

ZS 2021/2022

 

Katedra pedagogiky
vedoucí katedry: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
asistentka: Mgr. Martina Vrzalová
Vyučující Kanc. Konzultační hodiny
Mgr. Martina Blažková D209 ÚT 13:00 - 14:00
Mgr. Martina Faltová D207 ÚT 14:00 - 15:30
Mgr. Margareta Garabiková-Pártlová, Ph.D. D210A PO 14:45 - 15:30
ÚT 10:00 - 11:15
Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. D207 ČT 10:00 - 11:30
Mgr. Lukáš Laibrt D209 ÚT 9:00 - 10:30
nebo dle emailové domluvy
Mgr. Richard Macků, Ph.D. D209 ČT 10:30 - 12:00
ČT 13:00 - 14:00 Café Aviatic, Široká ul. 428/3, BONUS
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. D206 PO 14:45 - 15:30
ST 14:30 - 15:15
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. D208B PO 13:00 - 13:45
ST 12:15 - 13:00

 

Katedra primární a preprimární pedagogiky
vedoucí katedry: doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
asistentka: Mgr. Martina Vrzalová
Vyučující Kanc. Konzultační hodiny
Mgr. Jana Breníková, Ph.D. D218 PO 13:30 - 16:30
ideálně přes MS Teams
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. D222A ČT 10:00 - 11:00 další dle dohody
Mgr. Veronika Kadlecová D219 ÚT 16:00 - 17:00
ST 9:30 - 10:30
Mgr. Martina Lietavcová D218 PO 9:30 - 10:00
PO 13:30 - 14:00
Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. D207 PO 9:00 - 9:45
ST 11:00 - 11:45
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. D218 ČT 8:00 - 10:00
Mgr. Dita Podhrázská D218 ST 14:00 - 15:00
nebo po domluvě přes MS Teams dp.
Mgr. Eva Svobodová D219 ÚT 13:45 - 15:15
PaedDr. Alena Váchová D219 ÚT 14:30 - 15:00
po domluvě možné přes MS Teams
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. D222B PO 8:00 - 9:00
PO 14:00 - 15:00
Mgr. Petra Waldaufová D219 ÚT 13:30 - 14:00
ÚT 18:00 - 18:30

 

Katedra speciální pedagogiky
vedoucí katedry: PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
asistentka: Eva Michalová
Vyučující Kanc. Konzultační hodiny
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. D109 PO 14,30 - 15,30
ÚT 8,00 - 9,00
PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. D118 ST 12,00 - 13,00
Další termíny dle individ. domluvy e-mailem
Mgr. Nicole Hovorková D118 Po předchozí e-mailové dohodě
doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. D120 ČT 9,35 - 10,55
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. D119 ČT 13,00 - 15,00
Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. D118 MD
Mgr. Aneta Marková, Ph.D. D116 Po předchozí e-mailové dohodě
Mgr. Et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. D116 ST 7,00 - 8,00
Po předchozí emailové domluvě možný i jiný termín
a čas příp. forma (prezenční i online).
Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. D109 ST 9,30 - 10,30
ČT 10,30 - 11,30
     
Mgr. Kateřina Habrdová D109 ST 14,00 - 15,00

 

Katedra psychologie
vedoucí katedry: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
asistentka: Petra Kosařová, BBus.
Vyučující Kanc. Konzultační hodiny
Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. TL204 ÚT 9,30 - 10,30
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. TL202 ÚT 13,30 - 14,30
Mgr. Klára Kováčová TL204 ÚT 10,00 - 11,00
Psychologická laboratoř D214 ÚT 11,00 - 12,00
Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. D217 ČT 10,30 - 11,30
doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. TL204 ČT 13,00 - 14,00
Mgr. Michala Plassová, Ph.D. TL207 Dle předchozí domluvy emailem
Prof. PaedDr., Iva Stuchlíková, CSc. TL202/TL204 PO 15,00 - 16,00
PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. TL205 Dle předchozí domluvy emailem
Mgr. Jan Hynek D217 ST 9,00 - 10,00
Mgr. Jakub Staněk D217 ÚT 12,00 - 13,00
Mgr. Ivana Mašková TL205 Dle předchozí domluvy emailem
Mgr. Petra Hořejšová TL205 Dle předchozí domluvy emailem