Aktuality

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny - katedra pedagogiky a psychologie

 

Informace o přítomnosti vyučujících ve zkouškovém období podá sekretariát KPE.

Vyučující

Kancelář

Konzultační hodiny

Oddělení pedagogiky: vedoucí oddělení PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. D210A

ÚT  11,00 – 12,00

ČT  16,15 – 17,15
Mgr. Jan Hynek D210A

PO  12,00 – 13,00

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. D208A

ÚT  14,00 – 15,30

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. TL214

ČT  10,00 - 11,00

Mgr. Lukáš Laibrt D208A ČT  10,00 – 11,00 nebo po předchozí emailové domluvě
Mgr. Marie Najmonová D207

PO  11,00 – 11,45

ST  12,15 – 13,00
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. D206

PO  15,30 – 16,30

Mgr. Richard Macků, Ph.D. D217

ST  16,30 – 17,30 Aviatic Cafe, Široká 428/3

ČT  11,00 – 12,00 
PhDr. Olga Vaněčková D207

PO  13,00 – 14,00

PÁ   8,00 – 8,45

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. D208B

PO  13,15 – 14,00

ST  12,30 – 13,15

Oddělení primární a předškolní pedagogiky: vedoucí oddělení PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. D222A ÚT  10,00 – 11,30
Mgr. Martina Lietavcová D219

PO  8,00 - 9,00

Mgr. Dita Podhrázská D218

ST  14,00 – 15,00

Mgr. Eva Svobodová D219

PO  10,15 – 11,00

ÚT   11,15 – 12,00 lichý týden

       12,00 – 13,30 sudý týden

PaedDr. Alena Váchová D219

ÚT  13,00 – 14,30 lichý týden

ÚT  16,30 – 17,30 sudý týden
Mgr. Petra Waldaufová D219

PO 16,30 – 17,30

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. D222B

PO   8,00 – 9,00

PO  11,00 – 12,00

Oddělení speciální pedagogiky: vedoucí oddělení doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. D109

ÚT  13,30 – 15,30

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. D118

PO 13,00 – 14,30

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. D120

ČT  9,45 – 10,45

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. D119

PO 10,30 – 12,30

Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. D116

ČT  12,30 – 14,00

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. D109

ČT  10,00 – 11,00

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. D118

ST   9,30 – 10,30

Oddělení psychologie: vedoucí oddělení prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. TL204

ST  11,00 – 12,00

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. TL204

PO  po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Klára Kováčová TL204

ST  14,00 – 15,00 sudý týden

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. TL205

po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. et Mgr. et Bc. Sylvie Koubalíková, Ph.D. TL205

MD

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. TL207

ST  12,30 – 13,30

Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika TL205

PO  14,00 – 15,00 po předchozí domluvě

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. TL204

ÚT  16,00 – 17,00

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. TL209

PÁ  13,30 – 15,20, mimo KH po předchozí telef. domluvě

Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. D217

ÚT  13,00 – 14,00

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. TL204

ST  11,30 – 12,45

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. TL207

ST  11,00 – 11,45

ČT   8,00 – 8,45 nebo po předchozí domluvě
Mgr. Michala Plassová, Ph.D. TL207

PO  10,00 – 11,00

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. TL202

ST   9,00 – 11,00

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. TL205

ST  12,00 – 13,00 po předchozí domluvě 

Doktorandi

Mgr. Tomáš Tenkl D217

 

Mgr. Jakub Staněk D217

ČT  13,00 – 14,00

Mgr. Ivana Mašková TL207

po předchozí domluvě e-mailem

   

 

Psychologická laboratoř  

ČT 9,00 - 10,30