Aktuality

Odevzdávání analýzy pedagogických situací k SZZ

Vytištěné analýzy pedagogických situací k SZZ (2 výtisky) studenti odevzdají sekretářce KPE Mgr. Martině Faltové od 9,00 do 15,00 hodin do 10. 7. 2020 na D209.
Před odevzdáním zašlou APS elektronicky na E-mail: faltova@pf.jcu.cz.