Aktuality

Experimentální studie profesního vidění učitelů prostřednictvím metodiky sledování očních pohybů

přednáška

26. 11. 2018, 15:15 – 17:15 h., J 135

LEKTORKY:
Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D.
Mgr. Miroslava Lemešová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

pozvánka ke stažení