Aktuality

Předměty Mgr. Josefa Noty, Ph.D. nebudou otevřeny

Z důvodu odchodu vyučujícího Mgr. Josefa Noty, Ph.D. není možné si 
zapisovat předměty KPE/ROAT1,KPE/RODI1, KPE/RODZ1, KPE/DDD, KPE/KARSN a 
předměty na tyto navazující, a to s platností od zimního semestru 2019/2020.