Aktuality

Pokyny k odevzdávání analýz pedagogických situací

Vytištěné analýzy pedagogických situací k SZZ (2 výtisky) studenti odevzdají sekretářce KPE Mgr. Martině Faltové (od 9,00 do 13,00hod) do 2. 1. 2020 na D209.
Před odevzdáním zašlou APS elektronicky na E-mail: faltova@pf.jcu.cz.