Aktuality

Informace k odevzdání kvalifikačních prací a analýz pedagogických situací oborů Sekce pedagogických a psychologických programů k SZZ v letním termínu 2022

Studenti odevzdávají analýzu pedagogické situace asistentce KPSY Bc. Kateřině Šmajclové  - elektronicky (formát PDF), zasláním na e-mail: ksmajclova@pf.jcu.cz, a fyzicky (2 výtisky), kancelář TL203.
Termín odevzdání je 22. 4. 2022.

Před odevzdáním kvalifikační práce je nutné, aby si student vložil celou práci, včetně anotace a klíčových slov v čj a aj, do STAGu. Na katedru pak student odevzdá 2 výtisky práce.

Termín odevzdání práce na katedře a vložení do STAGu je pro studenty prezenční a kombinované formy Učitelství pro mateřské školy do 4. 4. 2022, viz. Sdělení katedry primární a preprimární pedagogiky k SZZ v letním a podzimním termínu AR 2021/2022, a pro ostatní obory do 22. 4. 2022– viz harmonogram LS 2021/22.

Odevzdat BP/DP může student osobně pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin na sekretariátu u asistentek (doporučujeme vždy po předchozí e-mailové dohodě se sekretariátem):

Mgr. M. Vrzalová (mvrzalova@pf.jcu.cz) – kancelář D208A (MŠ, učitelství 1. stupně, Bc. ZŠ 2. stupně, SOP, UOP, ITE)

E. Michalová (evamich@pf.jcu.cz) – kancelář D102 (speciální pedagogika)

Bc. K. Šmajclová  – (ksmajclova@pf.jcu.cz)  kancelář TL203 (arteterapie, psychologie, NMgr. ZŠ, učitelství pro SŠ)