Aktuality

Pokyny k odevzdávání analýz pedagogických situací (SZZ léto 2020)

Vytištěné analýzy pedagogických situací k SZZ (2 výtisky) studenti odevzdají sekretářce KPE Mgr. Martině Faltové (8,30 - 15,00 hod) do pátku 10. 7. 2020 na D209.
Před odevzdáním zašlou APS elektronicky na E-mail: faltova@pf.jcu.cz.