Aktuality

Pokyny k odevzdávání analýz pedagogických situací - ZMĚNA TERMÍNU ODEVZDÁNÍ: 30.4.2019

Změna termínu odevzdání analýz pedagogických situací (z důvodu chybně uvedeného původního termínu)

Vytištěné analýzy pedagogických situací k SZZ mohou studenti odevzdávat ve dvou podepsaných kopiích na sekretariát KPE Mgr. Martině Faltové (9,00 do 16,00hod) do 30. 4. 2019 včetně na D209. Zároveň zašlou APS elektronicky na mailovou adresu: faltova@pf.jcu.cz.