Aktuality

Personální složení

Personální složení pobočky České pedagogické společnosti při Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Výbor pobočky v Českých Budějovicích

Předseda pobočky:

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (mproch@pf.jcu.cz)

Místopředsedkyně pobočky:

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (zlabkovai@pf.jcu.cz)

Členky výboru:

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (stuchl@pf.jcu.cz)

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (mviteckova@pf.jcu.cz

 

Členstvo pobočky:

  PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. Katedra pedagogiky TF JU
  doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. Katedra matematiky PF JU
  doc. Michal Kaplánek, Th.D. Katedra pedagogiky TF JU
  Mgr. Luboš Krninský Katedra pedagogiky a psychologie PF JU
  Mgr. Lukáš Laibrt Katedra pedagogiky a psychologie PF JU
  Mgr. Richard Macků, Ph.D., DiS. Katedra pedagogiky TF JU
  Mgr. Marie Najmonová Katedra pedagogiky a psychologie PF JU
  PhDr. Jan Petr, Ph.D. Katedra biologie PF JU
  PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. Katedra pedagogiky a psychologie PF JU
  Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D. Katedra biologie PF JU
  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. Katedra pedagogiky a psychologie PF JU
  Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU
  PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. Katedra pedagogiky a psychologie PF JU
  doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. Katedra pedagogiky TF JU
  PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. Katedra pedagogiky a psychologie PF JU