PROFESNÍ PODPORA PEDAGOGŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

detaily kurzu

 

klíčová aktivita: KA1 - interní mentoring

 

KA1.10 - Filozofujeme s dětmi

garant: Ludmila Muchová

3x16 + 1x8 vyučovacích hodin, denně 9.00 - 17.00, celodenní strava zajištěna!

 

studijní opory (ke stažení):

 

1. téma

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům vybrané dimenze osobnostního a sociálního rozvoje orientované především na etiku mezilidských vztahů, a to prostřednictvím metody dialogu. Účastníci mají zažít dialog, jehož smyslem není přesvědčit druhé lidi o své pravdě, ale společně se pokoušet o hlubší porozumění světa a lidí. Tento zážitek mají pomocí cílené reflexe transponovat do zkušenosti a osvojit si první vhled do dialogického způsobu komunikace. Muchová, Žlábková, 16h

Lektoři: Muchová, Žlábková

TERMÍNY:
      KA1.10A: 29.,30.8. (Bobík)

 

2. téma

Cílem 1. části semináře je získat hlubší vhled do způsobu práce v programu Filosofie pro děti a porozumět specifikům jeho aplikace v práci s dětmi v předškolním věku. Účastnice budou v závěru setkání schopné rozpoznat prvky hledajícího zkoumajícího společenství a podporovat způsob kladení otázek dětem s filosofujícím charakterem - práce s textem Nemocnice pro panenky (Muchová) + orientace v české soudobé literatuře pro děti (Fabešová?)

Lektoři: Muchová, Fabešová

TERMÍNY:
      KA1.10A: 24. a 25.10. (D319)

 

3. téma

seminář je prohloubením vhledu do filosofující práce s dětskými příběhy z pohledu zkušené zahraniční lektorky Evy Zoller. Účastnice se seznámí s texty a možnými aktivitami při jejich filosofujícím zpracovávání s dětmi. Možné aktivity si ověří vlastní účastí na jednoduchých cvičeních.
Obsahy dvoudenního semináře:
1. Cvičení smyslů: lépe a přesněji vnímat
2. O vnímání rozdílů a podobností a o jejich promýšlení
3. Ujasňování a vysvětlování pojmů
4. Zdůvodňování a argumentování
5. Základní filosofické techniky
6. Filosofování jako pedagogický postoj
7. Závěrečná bilance: Co jsme se naučili?

Lektoři: Eva Zoller

TERMÍNY:
      KA1.10A: 28. a 30.3.2014 (D319/220)

 

4. téma

Cílem závěrečného zpětnovazebního setkání je jednak, aby účastníci získali zpětnou vazbu od ostatních účastníků kursu k vlastní závěrečné práci, jednak aby garantka kursu získala zpětnou vazbu k průběhu, výsledkům a efektivitě kursu.

Lektoři:

TERMÍNY:
      KA1.10A: 18.4. (D107)

 

Pokud by došlo ke změně termínu, budou účastníci
včas informováni na svou e-mailovou adresu.

 

kalendář

< září 2019 >
po út st čt so ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

22. 9. 2019 (dnes)