PROFESNÍ PODPORA PEDAGOGŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

detaily kurzu

 

klíčová aktivita: KA1 - interní mentoring

 

KA1.7 - Prevence školních obtíží

garant: Martina Lietavcová

3x16 + 1x8 vyučovacích hodin, denně 9.00 - 17.00, celodenní strava zajištěna!

 

studijní opory (ke stažení):

 

1. téma

Osobnostní a sociální rozvoj směřovaný k sebepoznání, které vede k účinnějšímu self managementu a poznání ostatních na základě typologie MBTI a poznání učebních stylů dětí, které výrazně přispívá k individualizaci vzdělávání. Jiřina Majerová

Lektoři: Majerová

TERMÍNY:
      KA1.7A: 7.a 8.7. 2014 (D107)
      KA1.7B: 29. a 30.8. 2014 (Bobík)

 

2. téma

Vybrané funkční oblasti ovlivňující rozvoj osobnosti dítěte ve vztahu k jeho edukaci; posuzování vývojových tendencí jako východisko pro stanovení stimulačních nebo podpůrných opatření: komunikace, motorika, lateralita a směrovost (souhlasná lateralita, vývoj laterality), smyslové vnímání (sluchové, zrakové), orientační funkce (orientace v čase prostoru, v tělesném schématu, na ploše, P-L orientace, dějová posloupnost), paměť (verbální, neverbální, pracovní), pozornost (soustředění na zadané úkoly). Helena Havlisová…..8 hodin

Lektoři: Havlisová

TERMÍNY:
      KA1.7A: 31.10. a 1.11.2014 (D319)
      KA1.7B: 24. a 25.10. (D412)

 

3. téma

Oblast motoriky a její rozvoj – hrubá a jemná motorika, grafomotorika a vizuomotorika. Podpora činností, motivace, přiměřenost. Uvolňovací cviky, grafomotorické cviky a grafomotorické prvky. Jak poznáme děti s grafomotorickými potížemi v MŠ a jak s nimi pracovat. Pracovní návyky včetně správného úchopu psacího náčiní. Lietavcová…4 h.
Oblast předmatematických dovedností. Schopnosti matematického charakteru a jejich rozvoj.
Příprava některých předmatematických aktivit a jejich realizaci. Propedeutika geometrie, predikátová a množinová logika a aritmetika a jejich vliv na úspěšnost nejen v matematice, ale i v nematematických předmětech. Ilustrace konkrétními příklady. Libuše Samková....4 h.
Oblast řeči a komunikace (jednotlivé jazykové roviny, porozumění, neverbální komunikace), sluchového vnímání a fonologického uvědomění jazyka u předškolních dětí (sluch-pozornost, diferenciace paměti, fonematická diferenciace, slabiková a hlásková analýza syntéza, rytmická reprodukce). Vysvětlení základních pojmů. Hry a cvičení na rozlišování neřečových zvuků, využití hudebních podnětů, hry na rozvoj sluchové pozornosti, hry a cvičení na rozvíjení slabičného, rýmového a fonémového uvědomění. Podpora správné výslovnosti. Videonahrávka práce s dětmi. Váchová…8 h.

Lektoři: Lietavcová, Samková, Váchová

TERMÍNY:
      KA1.7A: 23. a 24.1.2015 (D412)
      KA1.7B: 24.1. a 4.2.2015 (D412)

 

4. téma

Tvorba programů zaměřených na prevenci školních obtíží. Helena Havlisová… 4hodiny Prezentace vlastních programů zaměřených na prevenci školních obtíží u předškolních dětí a evaluace kurzu. Martina Lietavcová…4 h.

Lektoři: Lietavcová

TERMÍNY:
      KA1.7A: 17.4.2015 (D319)
      KA1.7B: 18.4.2015 (D319)

 

Pokud by došlo ke změně termínu, budou účastníci
včas informováni na svou e-mailovou adresu.

 

kalendář

< září 2019 >
po út st čt so ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

22. 9. 2019 (dnes)