PROFESNÍ PODPORA PEDAGOGŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

detaily kurzu

 

klíčová aktivita: KA1 - interní mentoring

 

KA1.9 - Těšíme se do školy

garant: Martina Lietavcová

3x16 + 1x8 vyučovacích hodin, denně 9.00 - 17.00, celodenní strava zajištěna!

 

studijní opory (ke stažení):

 

1. téma

Osobnostní a sociální rozvoj učitele. Emoční inteligence učitele a schopnost emoční podpory dítěti - sebereflexe vlastních emočních stavů a strategií. Základy efektivní komunikace se zaměřením na řešení problémů a situací opakujících se v MŠ souladu s emoční podporou dítěte. Přechod z MŠ do ZŠ, hledání souladu a nesouladu, rizika přechodu z MŠ do ZŠ a jak jim předcházet - jak motivovat děti k pozitivnímu očekávání.

Lektoři:

TERMÍNY:
      KA1.9A: 1. a 2.7. 2014 (D220)
      KA1.9B: 7. a 8.7. 2014 (D220)
      KA1.9C: 27. a 28.8.2014

 

2. téma

Oblast předčtenářské a čtenářské gramotnosti. Význam čtení, základní pojmy. Konkrétní činnosti a aktivity s dětmi. Videoukázky činností. Přechod do školy, metody čtení v ZŠ. Zuzana Maňourová….8 hodin
Oblast řeči a FU - vysvětlení základních pojmů, vývoj řeči a fonologického uvědomění jazyka u předškolních dětí. Hry a cvičení na rozlišování neřečových zvuků, využití hudebních podnětů, hry na rozvoj sluchové pozornosti, hry a cvičení na rozvíjení slabičného, rýmového a fonémového uvědomění, videonahrávka práce s dětmi. Alena Váchová….8 hodin

Lektoři: Maňourová, Váchová

TERMÍNY:
      KA1.9A: 10. a 11.10.2014 (D220)
      KA1.9B: 24. a 25.10. (D220)
      KA1.9C: 31.10. a 1.11. (D220)

 

3. téma

Oblast předmatematické gramotnosti. Jak předmatematické vzdělávání úspěšně implementovat do aktivit v mateřské škole. Schopnosti matematického charakteru a jejich rozvoj. Přípravu některých předmatematických aktivit a jejich realizaci. Propedeutika geometrie, predikátová a množinová logika a aritmetika a jejich vliv na úspěšnost nejen v matematice, ale i v nematematických předmětech. Ilustrace konkrétními příklady. Využití materiálů a pomůcek, které se běžně vyskytují ve školce (hračky, stavebnice, věci každodenní potřeby) nebo je možné si je snadno a rychle vyrobit. Libuše Samková….8 hodin
Oblast předpísařské gramotnosti. Jemná motorika, grafomotorika, vizuomotorika, zrakové vnímání. Podpora činností, motivace, přiměřenost. Uvolňovací cviky, grafomotorické cviky a grafomotorické prvky. Podpora správných návyků při psaní, správného úchopu psacího náčiní. Podpora výtvarnými a artefiletickými činnostmi. Martina Lietavcová….8 hodin

Lektoři: Samková, Lietavcová

TERMÍNY:
      KA1.9A: 16.a 17.1.2015 (D412)
      KA1.9B: 2. a 3.2. 2015 (D107)
      KA1.9C: 4.a 5.2.2015 (D223)

 

4. téma

Tvorba programů zaměřených na vytváření příznivých podmínek pro dobrý start dítěte do školy. Prezentace vlastních programů zaměřených na přechod dítěte z MŠ do ZŠ. Martina Lietavcová… 8 hodin

Lektoři: Lietavcová

TERMÍNY:
      KA1.9A: 10.4.2015 (D319)
      KA1.9B: 10.4.2015 (D319)
      KA1.9C: 11.4.2015 (D220)

 

Pokud by došlo ke změně termínu, budou účastníci
včas informováni na svou e-mailovou adresu.

 

kalendář

< září 2019 >
po út st čt so ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

22. 9. 2019 (dnes)