Aktuality

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

Kontakty

E-mail: hospes@pf.jcu.cz

Místnost: D 222B

Telefon: 387 773 231

Oddělení primární a předškolní pedagogiky

Katedra pedagogiky a psychologie – vedoucí oddělení primární a předškolní pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

 • didaktika matematiky pro základní vzdělávání
 • didaktické přístupy v předškolní edukaci

Témata bakalářských a diplomových prací:

 • badatelsky orientovaná výuka v matematice na 1. stupni ZŠ (studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ)
 • konstruktivistické přístupy k předškolní edukaci (studenti učitelství pro mateřské školy)

Publikační činnost od roku 2009:

SAMKOVÁ, L., TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Error patterns in computation in concept cartoons. In Novotná, , Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ’15. Proceedings. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s. 390-391. ISBN 978-80-7290-833-2.

SAMKOVÁ, L., HOŠPESOVÁ, A., ROUBÍČEK, F., TICHÁ, M. Badatelsky orientované vyučování matematice. Scientia in educatione (sciED), 2015, roč. 6, č. 1, s. 91-122.

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., ROKOS, L. ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Řešení a tvoření úloh (nejen v přípravě učitelů). In Vondrová, Dva dny s didaktikou matematiky 2014. Sborník příspěvků.. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, s. 9-17. ISBN 978-80-7290-801-1.

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Traditional versus Investigative Approaches to Teaching Algebra at the Lower Secondary Level: The Case of Equations. In Koon Shing Leung, , Park, , Holton, , Clarke, Algebra teaching around the world. Rotterdam/Taipei : Sense Publishers, 2014, s. 59-79. ISBN 978-94-6209-706-3.

SEMERÁDOVÁ, S., HOŠPESOVÁ, A. Didaktické situace v předškolním matematickém vzdělávání. In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás?. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2014, s. 70-80. ISBN 978-80-210-7370-8.

HOŠPESOVÁ, A. Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni ZŠ a příprava učitelů. In Uhlířová, Matematické vzdělávání v primární škole – tradice, inovace. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 8-14. ISBN 978-80-244-4062-0. ISSN 0862-9765.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. One possible way of training teachers for inquiry based education. In Ubuz, , Haser, , Mariotti, Proceedings of the Eighteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Ankara : Middle East Technical University, Ankara, 2013, s. 3105-3114. ISBN 978-975-429-315-9.

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J. Intencionalita a matematické slovní úlohy ve školním dialogu na základní škole. In Ježková, Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2012, s. 254-262. ISBN 978-80-7290-620-8.

HOŠPESOVÁ, A. Kvalitativní a akční výzkum. In Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, 79 s. ISBN 978-80-7435-290-4.

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J. Differences and Similarities in Competent Teachers´ Teaching Strategies. The Case of the Czech Republic.. 2013.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Posing problems with a given structure by pre-service teachers. In Novotná, , Moraová, Proceedings-Tasks and Tools in Elementary Mathematics. Prague : Charles University, 2013, s. 368-369. ISBN 978-80-7290-637-6.

PETRÁŠKOVÁ, V., HOŠPESOVÁ, A. Beginning with financial literacy on primary school level?. In Novotná, , Moraová, Proceedings-Tasks and Tools in Elementary Mathematics. Prague : Charles University, 2013, s. 351-353. ISBN 978-80-7290-637-6.

HOŠPESOVÁ, A., SEMERÁDOVÁ, S. Didactical situations in the preschool period. In Proceedings-Tasks and Tools in Elementary Mathematics. Prague : Charles University, 2013, s. 130-138. ISBN 978-80-7290-637-6.

SEMERÁDOVÁ, S., HOŠPESOVÁ, A. Didaktické situace v předškolním období. Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu, 2013, roč. 1, č. 1, s. 33-47.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Developing teachers´ subject didactic competence through problem posing. Educational studies in Mathematics, 2013, roč. 83, č. 1, Special Issue: SI, s. 133-143. 000317685200010

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Students and Their Teacher in a Didactical Situation. A Case Study. In Kaur, , Anthony, , Ohtani, , Clarke, Student Voice in Mathematics Classrooms around the World. Rotterdam : Sense Publishers, 2013, s. 133-142. ISBN 978-94-6209-349-2.

HOŠPESOVÁ, A. Substantial learning environments in pre-service teacher training. Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 2012.

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Effet Topaze et liaisons dans les pratiques des professeurs de mathématiques Tchèque. Revue Internationale Francophone, 2011, roč. neuveden, č. Numéro spécial 2010., s. 307-316.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Pravidelnosti a závislosti jako prostředí pro badatelsky orientované vyučování. In Ausbergerová, , Bastl, , Lávička, Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012. Plzeň : Vydavatelský servis, 2012, s. 69-74. ISBN 978-80-86843-37-7.

HOŠPESOVÁ, A. Trendy ve výzkumu matematického vyučování. In Janík, , Knecht, , Šebestová, Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2011, s. 393-397. ISBN 978-80-210-5774-6.

HOŠPESOVÁ, A. Seznamte se: International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Scientia in educatione (sciED), 2012, roč. 3, č. 1, s. 65-68.

HOŠPESOVÁ, A., SAMKOVÁ, L. Skládaní tvarů jako podnět k badatelským aktivitám v geometrii na ZŠ. In Vondrová, Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let. Sborník příspěvků celostátní konference.. Plzeň : Vydavatelský servis, 2012, s. 123-130. ISBN 978-80-86843-34-6.

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Giving the voice to students – A case study. Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2012, roč. 36, č. 36, s. 281-288.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. K problematice oborově didaktických kompetencí učitelů matematiky a jejich zkoumání. In Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Brno : Paido, edice pedagogické literatury, 2008, s. 77-88. ISBN 978-80-7315-165-2.

HOŠPESOVÁ, A., KUŘINA, F., CACHOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ, J., ROUBÍČEK, F., TICHÁ, M., VANÍČEK, J. Matematická gramotnost a vyučování matematice. In České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011, 232 s. ISBN 978-80-7394-259-5.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Teacher competences prerequisite to natural differentiation. In Pytlak, , Rowland, , Swoboda, CERME 7 Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Rzeszow : University of Rzeszow, 2011, s. 2888-2897. ISBN 978-83-7338-683-9.

HOŠPESOVÁ, A. Mosaics as substantial learning environment in geometry. In Novotná, , Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings.. Prague : Charles University, 2011, s. 158-165. ISBN 978-80-7290-509-6.

HOŠPESOVÁ, A., SEMERÁDOVÁ, S. Child, geometrical preconcepts, and tessellation. In International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings.. Prague : Charles University, 2011, s. 378-379. ISBN 978-80-7290-509-6.

HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Mosaikem als substanzielle Lernumgebungen. In Vorträge auf der 44. Tagung für Didaktik der Mathematik. Münster : VTM-Verlag, 2010, s. 421-424. ISBN 978-3-942197-03-8.

HOŠPESOVÁ, A., PROKEŠOVÁ, L. Učitelství pro 1. stupeň základní školy. In Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy.. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2010, s. 140-149. ISBN 978-80-7290-486-0.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Rozvíjení přirozené diferenciace ve vyučování matematice. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2010. Sborník příspěvků.. Plzeň : Vydavatelský servis, 2010, s. 121-126. ISBN 978-80-86843-29-2.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Tvoření úloh jako cesta k matematické gramotnosti.. In Jak učit matematice žáky ve věku 11 - 15 let; sborník příspěvků celostátní konference.. Plzeň : Vydavatelský servis, 2010, s. 133-145. ISBN 978-80-86843-28-5.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Problem Posing, a Way to Teachers' Change.. In Proceedings of ATEE Winter Conference 2010. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010, ISBN 978-80-7290-430-3.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Problem posing and development of pedagogical content knowledge in pre-service teacher training. In CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Lyon : Institut National de Recherche Pédagogique (INRP), 2010, s. 1941-1950. ISBN 978-2-7342-1190-7.

HOŠPESOVÁ, A., ROUBÍČEK, F., TICHÁ, M. Substantial Learning Environments in Geometry. In Motivation via Natural Differentiation in mathematics (The conference Childrens? Mathematics Education 2010 proceedings abstracts).. Jarosław (Polsko) : Wydawnictwo PAPIRUS, ul. Spytka 11, 37-500 Jarosław, Polsko, 2010, s. 24-26. ISBN 987-83-91-77-81-2-8.

HOŠPESOVÁ, A., MATĚJŮ, B., FANTOVÁ, Š. Mozaiky jako podnětná výuková prostředí. In Matematika 4. Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 119-123. ISBN 978-80-244-2511-5.

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J. Promoting components of algebraic competence in school practice. In Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Belo Horizonte, Brazílie : PME, 2010, s. 97-104. ISSN 0771-100X.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Reflexion der Aufgabenbildung als Weg zu Erhöhung der Lehrerprofesionalität. In Mathematik im Denken der Kinder. Anregung zur mathematik-didaktischen Reflexion. Seelze : Klett/Kalmeyer, 2010, s. 122-126. ISBN 978-3-7800-1063-6.

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J. Linking in teaching linear equations - forms and purposes. The case of the Czech republic.. In Mathematical Tasks in classrooms around the world. Rotterdam/Taipei : Sense Publishers, 2010, s. 103-118. ISBN 978-94-6091-148-4.

HOŠPESOVÁ, A., JAGODA, E., KOUŘILOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y., ROUBÍČEK, F., STUCHLÍKOVÁ, I., SWOBODA, E., TICHÁ, M. Ideas for Natural Differentiation in Primary Mathematics, vol. 2. Geometrical environment. In Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, 164 s. ISBN 978-83-7338-582-5.

KUŘINA, F., CACHOVÁ, J., KUPČÁKOVÁ, M., HOŠPESOVÁ, A., PETRÁŠKOVÁ, V., SAXL, I., TICHÁ, M. Matematika a porozumění světu (setkání s matematikou po základní škole). In Praha : Academia, 2009, 332 s. ISBN 978-80-200-1743-7.

DOLK, M., HOŠPESOVÁ, A., KRAUTHAUSEN, K., ROUBÍČEK, F., SCHERER, P., SELLE, A., SWOBODA, E., TICHÁ, M. Natural Differentiation in Mathematics (NaDiMa). In International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings.. Praha : Charles University, Faculty of Education, 2009, s. 271-272. ISBN 978-80-7290-398-6.

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J. Intentionality and word problems in school dialogue. In Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 3. Thessaloniki, Greece : PME, 2009, s. 193-200. ISBN 978-960-243-655-4.

KUŘINA, F., TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Dziecięce wyobrażenia i elementarne zdolności geometryczne. In Dziecko i matematyka. Rzeszów, Polsko : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 69 - 80. ISBN 978-83-7338-472-9.

KUŘINA, F., TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. On children`s images and geometrical literacy. In Child and Mathematics. Rzeszów, Polsko : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 53 - 64. ISBN 978-83-7338-473-6.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Rozvíjení didaktických znalostí obsahu matematického vzdělávání v přípravě učitelů 1. stupně. In Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno : Paido, 2009, s. 119 - 128. ISBN 978-80-247-2429-4.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Following the Path of the Teacher`s Development. Joint Reflection. The New Educational Review, 2009, roč. 17, č. 1, s. 212-232.

Profesní růst:

 • 1977 - ukončení studia Učitelství pro základní školy na Pedagogické fakultě v Č. Budějovicích
 • 1981 - rigorózní řízení v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě UK Praha
 • 1998 - ukončení doktorského studia v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě UK Praha
 • 2005 - ukončení habilitačního řízení v oboru pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zahraniční pobyty:

 • 1993 - stáže na universitách v Leedsu, Derby, Southamptonu (Velká Británie)
 • 1998 - přednáškový pobyt na Westfälische Wilhelmst-Universität Münster
 • 2000 - přednáškový pobyt na univerzitě v Dortmundu
 • 2005 - přednáškový pobyt na Pedagogické akademii v Krakově (Polsko)
 • 2007 - přednáškový pobyt na univerzitě v Koperu (Slovinsko)

Výuka:

 • Didaktika matematiky - studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Předškolní pedagogika - studium učitelství pro mateřské školy
 • Úvod do pedagogiky - studium učitelství pro mateřské školy

Významné projekty:

 • Projekt 321428 ASSIST-ME; název: Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education Assist me; zdroj: FP7, Capacity, Collaborative Project; 2013 - 2016

 • Projekt 14-01417S; název: Zkvalitňování znalostí matematického obsahu u budoucích učitelů 1. stupně prostřednictvím badatelsky orientované výuky; zdroj GAČR; 2014 - 2016

 • The International Classroom Lexicon Project; Koordinátor Univerzita v Melbourne (prof. David Clark); 2014 - 2016

 •  Projekt 406/08/0710; název: Rozvíjení matematické gramotnosti v základním vzdělávání; zdroj GAČR; 2009 - 2011

 • Comenius 87636-CP-1-2000-1-Comenius-C3.1 Understanding of mathematics classroom culture in different countries

 • Projekt 406/05/2444 Kultura vyučování matematice; zdroj GAČR
 • The Learner´s Perspective Study
 • Středisko dalšího vzdělávání učitelů (projekt ESF)