Aktuality

Mgr. Bc. Tomáš Mrhálek, Ph.D.

Mgr. Bc. Tomáš Mrhálek, Ph.D.

Kontakty

E-mail: tmrhalek@pf.jcu.cz

Místnost: D 217

Telefon: 387 773 202

Oddělení psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Publikace: viz OBD

Konzultační hodiny: viz přehled

LS 2018/2019: PO 10:00 – 11:00

Oblasti profesního zájmu:

  • neuropsychologie
  • afektivní neurovědy
  • interkulturní psychologie
  • marginalizované skupiny

Nabízená témata BP:

Výzkum afektivního primingu (EEG výzkum)

Efekt neurofeedbacku (teoretická práce)

Vliv "own-race bias" na rozpoznávání emočních výrazů (forma práce dle dohody)

Souvislost změn hemodynamiky mozku a kognitivního výkonu (teoretická práce)

"Standarizace" vybraného zahraničního testu pro populaci ČR (kvantitativní výzkum - tvorba norem a ověření psychometrických charakteristik českého překladu)