Aktuality

Mgr. Bc. Tomáš Mrhálek

Mgr. Bc. Tomáš Mrhálek

Kontakty

E-mail: tmrhalek@pf.jcu.cz

Místnost: D 411

Telefon: 387 773 225

Oddělení psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

LS 2015/2016: ÚT 10:00 – 11:00

Oblasti profesního zájmu:

O co jsem se zajímal

- evolucionismus a sociální realita

- hodnoty a spokojenost

- aktuální interkulturní dění

- sociologie a média

O co se zajímám

- techniky elicitace afektivních stavů, otázky soudobých podnětových protokolů

- sociální percepce a sociální role

- postoje a genderové role

- subkulturní normy a postojové sociální skupiny

- technika, elekronika a imerzivita (virtuální realita)

O co bych se rád víc zajímal

- experimentální skripty a algoritmické výpočty

- psychologie v medicíně a topografická lokalizace

Publikační činnost:

Konference 2015 - aktivní účast

Zimní škola kognitivní psychologie

Kvalitativní metody ve vědách o člověku

International Conference of E-methodology

Second International Conference of Womans Studies

V. Urbánní konference „Čas(y) měst – 100 let urbánních studií“

Publikační činnost 2015

zatím v recenzních řízeních a tisku