Aktuality

Mgr. Michala Plassová, Ph.D.

Mgr. Michala Plassová, Ph.D.

Kontakty

E-mail: mplassova@pf.jcu.cz

Místnost: TL 207

Telefon: 387 773 363

Katedra psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • Odborně se zabývám zejména neurovědním výzkumem v oblasti numerické kognice. Specializuji se na práci s elektroencefalografií (EEG), včetně tvorby výzkumných paradigmat a analýzy EEG dat. Na Jihočeské univerzitě působím jako odborná asistentka a zároveň zde pracuji v nově vzniklé neuropsychologické laboratoři. Laboratoř je vybavená biosemi EEG  (64 chanel). Také mne zajímají vybraná témata z neuropedagogiky a obecně aplikace poznatků z neurověd do oblasti vzdělávání.

    V rámci svého působení v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) na oddělení VP3 (Aplikované neurovědy a zobrazení mozku) spolupracuji na výzkumu především v oblasti kognice a jazyka.
     

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • Neurální koreláty aritmetických funkcí u dospělých
  • Neurální koreláty aritmetických funkcí u dětí ml. školního věku
  • Bilingvální kognitivní výhoda z hlediska neurovědy
  • Vliv stimulace nuclea accumbens na kognivní výkon
  • další témata po domluvě

Publikační činnost:

PLASSOVÁ, Michala, Iva STUCHLÍKOVÁ a Michal VAVREČKA. Úvod do aproximálního numerického systému. Pedagogika : časopis pro pedagogickou theorii a praxi. Praha : Státní nakladatelství učebnic 1951-, 2017, 67(2), 161-176. ISSN 0031-3815.

PLASSOVÁ, M., TESAŘ, M., VAVREČKA, M., VALUCHOVÁ, K. Approximate number system in children. In McGreevy, Robert, Proceedings of the 6th Biannual CER Comparative European Research Conference. London: Sciemcee Publishing, 2016, s. 182 - 187. ISBN 978-0-9935191-3-0.

PLASSOVÁ, M. Využití inteligentních výukových systémů a EEG ve výuce matematiky. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 104-113. ISBN 978-80-88057-18-5.

Plassova, M., Vavrečka, M., Tesař, M. Aproximální numerický systém u dětí. In Michal Vavrečka, Ondřej Bečev, Matěj Hoffmann, Karla Štěpánová. Kognice a Umělý život. ČVUT v Praze: Kognice a Umělý život, 2016. s. 79-84, 6 s. ISBN 978-80-01-05915-9