Aktuality

Mgr. et Mgr. Bc. Sylvie Štindlová, Ph.D. - MD

Mgr. et Mgr. Bc. Sylvie Štindlová, Ph.D. - MD

Kontakty

E-mail: skoubalikova@pf.jcu.cz

Místnost: TL205

Telefon: 387 773 364

Katedra psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

 • Sociální psychologie (atribuční výzkum, rizikové chování aj.)

 • Forenzní psychologie, penologie a kriminologie (vězeňství, reintegrace pachatelů trestné činnosti)

 • Psychoterapie

 • Psychologie internetu a jiných médií

 • Environmentální psychologie a sociologie

 • Sociologie

Psychoterapeutické zaměření:

 • Kognitivně-behaviorální terapie

Vybraná publikační činnost:

 • Polišenská, V. A., Borovanská, M., Koubalíková, S., Králová, M., Šturmová, L., & Vokřálová, Z. (2016). Psychologické aspekty resocializace pachatelů majetkové trestné činnosti a jejich reintegrace do společnosti. Praha: PsÚ AV ČR, ISBN 978-80-86174-19-8.

 • Koubalíková, S., Novotná, M., Borovanská, M., Polišenská, V. A., & Bláhová T. (2016). Psychologické aspekty reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti. Československá psychologie 60(4), 400-413. ISSN 0009-062X.

 • Polišenská, V. A., Koubalíková, S., & Borovanská, M. (2013). Výzkum pachatelů trestné činnosti realizovaný ve věznicích versus na svobodě: výhody a nevýhody. In K. Večerka (Ed.), Prevence sociálních deviací – přání, naděje a realita (pp. 93-97), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, ISBN 978-80-905443-0-7.

 • Polišenská, V. A., Koubalíková, S., & Borovanská, M. (2012). Inteligence a agresivita pachatelů majetkové trestné činnosti. Československá psychologie 56(6), 574-583. ISSN 0009-062X.

 • Polišenská, V. A., Borovanská, M., & Koubalíková, S. (2010). Pachatelé vloupání: osobnost, agrese a strategie. Praha: PsÚ AV ČR. ISBN 978-80-86174-14-3.

 • Koubalíková, S., & Šmahel, D. (2008). Fenomén lhaní v prostředí internetu. Československá psychologie 52(3), 289-301. ISSN 0009-062X.

Vybrané konference:

 • Koubalíková, S., Polišenská, V. A., & Borovanská, M. (2015, September). Psychological aspects of reintegration of property crime offenders into the society: research outcomes. In 15th Annual Conference of European Society of Criminology, Porto, Portugal.

 • Koubalíková, S., Borovanská, M., & Polišenská, V. A. (2014, June). Causal attributions and neutralization techniques as a paradigm of understanding the offender´s reintegration processes. In The European Association of Psychology and Law Conference, St. Petersburg, Russia.

 • Polišenská, V. A., Koubalíková, S., & Borovanská, M. (2013, September). The research of imprisoned vs. released offenders: advantages and disadvantages. In The European Association of Psychology and Law Conference, Coventry, UK. 

 • Koubalíková, S. Prison Service of the Czech Republic and Foreign Inmates. (2013, April). In ECP: Exchange of information and best practices in the work with foreign inmates, Riga, Latvia.    

 • Koubalíková, S. (2011, November). Město z perspektivy kriminální populace: geografická percepce rizika a ohrožení kriminalitou. In Konference Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti a Katedry sociologie FSS MU „Třetí město“, Brno, Czech Republic.