Aktuality

Sekretariát katedry

Eva Michalová
6,30 - 15,00 hod.
E-mail: evamich@pf.jcu.cz
Místnost: TL 203
Telefon: 387 773 233

 

Asistentka katedry pedagogiky a psychologie, vedoucí sekretariátu

 

  • příprava harmonogramů činností, SZZ, PZk, akreditace studijních oborů zajišťovaných katedrou, vnitřní předpisy, ekonomická, personální a MTZ agenda

 

Mgr. Martina Blažková
8,00 - 16,30 hod.
E-mail: blazkova@pf.jcu.cz
Místnost: D 209
Telefon: 387 773 214

Asistentka katedry pedagogiky a psychologie

  • organizace a administrativní zajišťování kombinovaných studijních programů (SOP, UOP, ARTE, MŠk, NŠk), kurzů a dalších forem vzdělávání poskytovaných KPE, zajišťování výuky externích odborníků

 

Mgr. Martina Faltová
9,00 - 13,00 hod.
E-mail: faltova@pf.jcu.cz
Místnost: D 209
Telefon: 387 773 214

Sekretářka katedry pedagogiky a psychologie

  • organizace a administrativní zajišťování prezenčních studijních programů (MŠp, MŠSp, Psychologie, spol. základ NŠ, ZŠ, SŠ)