Aktuality

Témata bakalářských prací

Nabízená témata pro zadání bakalářských prací SOP

  

Mgr. Jana Kouřilová

Na každé téma se může přihlásit jeden student

 1. Kresebný projev mladistvých delikventů (nebo mladistvých s problémy v chování)
 2. Zobrazení rodiny v kresbách mladistvých delikventů
 3. Některé charakteristiky matek mladistvých delikventů

 

PhDr. Marta Franclová

Na každé téma se může přihlásit pouze jeden student

 1. Vrstevnické skupiny
 2. Sociokulturní handicap při vstupu na ZŠ
 3. Subdeprivace
 4. Třída jako sociální prostředí

 
Mgr. Jiří Kressa

Na každé téma se může přihlásit pouze uvedený počet studentů (údaj v závorce)

 1. Školní třída jako sociální skupina (2 st.)
 2. Středisko výchovné péče - preventivně výchovná pomoc (1 st.)
 3. Agresivní dítě školního věku - I. stupeň (2 st.)
 4. Agresivní dítě školního věku - II. stupeň (2 st.)
 5. Rodinná psychoterapie (2 st.)
 6. Klima školy a klima třídy (2 st.)
 7. Hodnoty a hodnotové orientace dětí II. stupně ZŠ ( 4 st.)

 
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Na každé téma se může přihlásit jeden student

 1. Případová studie motivační struktury resilience

 

PhDr. Olga Vaněčková

Na každé téma se mohou přihlásit (jeden) dva studenti

 1. Sociální opora 
 2. Výchova dítěte v problémové rodině 
 3. Zátěž a její zvládání v souvislosti povoláním

  

Mgr. Miroslav Procházka

Na každé téma se může přihlásit jeden student

 1. Sociálně patologické jevy a mládež
 2. Prevence sociálně patologických jevů na lokální úrovni
 3. Hodnotový svět současné mládeže
 4. Volný čas současné mládeže