Ve zcela zaplněné učebně D315 proběhla v úterý 6. listopadu přednáška a workshop o fake news, dezinformacích a konspiracích s projektem Zvol si info.