V úterý 19. října měli studenti katedry (a rovněž zájemci z jiných oborů) možnost navštívit dvě přednášky prof. Martina Štolla z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. První z nich (Audiovizuální reprezentace dětství (resp. pionýrů) v letech 1948-1989) ukázala, že mediální obraz pionýrů byl v období socialismu mnohovrstevnatý a mnohem komplikovanější, než by se z dnešního, často zjednodušujícího pohledu mohlo zdát. V druhé přednášce (Manipulace v audiovizi) se pak profesor Štoll snažil přiblížit podstatu mediované reality a na praktických ukázkách doložit, že média jsou vždy (ať chceme nebo ne) manipulací.