Témata bakalářských prací

prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

 1. Sociální hnutí a protest
 2. Protest a politické strany
 3. Politické chování: současné trendy a problémy
 4. Postkomunistické transformace, politický konflikt a nástup populismu
 5. Nová média, subkultury a politika

PhDr. Pavel Hejtman, CSc.

 1. Konzumerismus jako pedagogický problém - vybrané aspekty
 2. Využití videa a obrazových prvků v ekonomických tématech při výuce na ZŠ v RVP
 3. Interaktivní výukové materiály pro ekonomii – koncept, zpracování, aktualizace (zadáno)

doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.

 1. Dějiny skautingu
 2. Vzpomínání významné postavy české moderní historie
 3. Fenomén involuntary celibates
 4. Odhalování a bourání pomníků
 5. Podkarpatská Rus
 6. Dějiny ochrany památek
 7. Dějiny žen a feminismu ve 20. století

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

 1. Proměny a trendy extremistické politické scény v ČR
 2. „Scénáře budoucnosti“ v mezinárodních vztazích
 3. Demokracie a její reflexe ve světě islámu
 4. Přímá demokracie - koncept a kritika
 5. Formy populismu ve východní Evropě

PhDr. Salim Murad, Ph.D.

 1. Zájem mladých lidí v České republice o politiku - zadáno
 2. Feminizace českého školství. Proč? - zadáno
 3. Odsun - vyhnání sudetských Němců z českého pohraničí. Případ města Kaplice - zadáno
 4. Populismus a média v České republice - zadáno

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

 1. Mediální výchova v mimoškolních výchovných a vzdělávacích institucích
 2. Mediální výchova jako téma pro dětské univerzity (nebo pro univerzity třetího věku)
 3. Historie školy v naší obci/ v našem městě (výběr obce/města dle zájmu studenta)

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

 1. Filosofie výchovy
 2. Filosofie a tradice duchovních cvičení
 3. Filosofie a autobiografie

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

 1. Mcdonaldizace společnosti. Kritická reflexe teorie George Ritzera
 2. Digitální panika: přinášejí digitální média zkázu?
 3. Youtubeři a jejich místo v životě dětí a dospívajících
 4. Média pro děti a dospívající - etnografická studie
 5. Medienpädagogen: profily německých mediálních pedagogů
 6. Coffee to go. Environmentální, ekonomické, sociální a politické aspekty produkce a spotřeby kávy
 7. Švédská rodinná politika
 8. Vlastní téma z oblasti sociologie a mediální komunikace