MgA. Lukáš Urbanec

Externí vyučující

Kancelář: D025
Email: monografika@seznam.cz
Telefon: 387773254
Mobil: +420 777031390
Web: www.urba.cz

Konzultační hodiny

po domluvě

Zimní semestr
Počítačová grafika II
Volná prostorová tvorba - individuální studentský projekt
Základy prostorové tvorby I
Prostorová tvorba-workshop

Letní semestr
Prostorová tvorba - sklo
Počítačová grafika I