Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

Externí vyučující

Kancelář: D408
Email: zdenekbrdek@email.cz
Telefon: 387773247

Konzultační hodiny

po domluvě

Letní semestr
Interdisciplinární seminář z estetiky
Teorie a dějiny architektury