Členové

Vedoucí katedry

Kancelář:   D506

Email:   lvilhelmova@pf.jcu.cz

Zobrazit profil

Sekretářka katedry

Ing. Marcela Slípková

Sekretářka katedry

Kancelář:   D501

Email:   slipkova@pf.jcu.cz

Zobrazit profil

Vyučující katedry

MgA. Petr Brožka, Ph.D.

Odborný asistent

Kancelář:   D402

Email:   pbrozka@pf.jcu.cz

Zobrazit profil

Kancelář:   D025

Email:   odivisova@pf.jcu.cz

Zobrazit profil

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.

Odborná asistentka

Kancelář:   D408

Email:   duchkova@pf.jcu.cz

Zobrazit profil

Mgr. Josef Lorenc, Dr.

Odborný asistent

Kancelář:   D015

Email:   lorenc@pf.jcu.cz

Zobrazit profil

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Tajemník katedry, odborný asistent

Kancelář:   D505

Email:   apospisil@pf.jcu.cz

Zobrazit profil

Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry, odborný asistent

Kancelář:   D505

Email:   repaka00@pf.jcu.cz

Zobrazit profil

Kancelář:   D502

Email:   pvichrova@pf.jcu.cz

Zobrazit profil

Kancelář:   D506

Email:   lvilhelmova@pf.jcu.cz

Zobrazit profil

Externisté

MgA. Iveta Bradáčová

Externí vyučující

Kancelář:   D502

Email:   bradacovaiv@gmail.com

Zobrazit profil

Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

Externí vyučující

Kancelář:   D408

Email:   zdenekbrdek@email.cz

Zobrazit profil

Mgr. Eva Drančáková

Lektorka kurzů CŽV

Email:   drancakova@ajg.cz

Zobrazit profil

MgA. Barbora Heřmanová

Externí vyučující

Kancelář:   D502

Email:   hermanova.barbora@email.cz

Zobrazit profil

Roman Kubička, ak. mal.

Externí vyučující

Kancelář:   D402

Email:   kubicka.r@seznam.cz

Zobrazit profil

BcA. Lenka Pužmanová

Externí vyučující

Kancelář:   D025

Email:   myslenka@seznam.cz

Zobrazit profil

MgA. Lukáš Urbanec

Externí vyučující

Kancelář:   D025

Email:   monografika@seznam.cz

Zobrazit profil