Konzultační hodiny

MgA. Iveta Bradáčová

Kancelář:   D502

po domluvě

Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

Kancelář:   D408

po domluvě

MgA. Petr Brožka, Ph.D.

Kancelář:   D402

pondělí 12.00 - 13.00

Mgr., Bc. Olga Divišová

Kancelář:   D025

středa 11.00 - 12.00

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.

Kancelář:   D408

úterý 14.45 - 15.45

MgA. Barbora Heřmanová

Kancelář:   D502

po domluvě

Roman Kubička, ak. mal.

Kancelář:   D402

po domluvě

Mgr. Josef Lorenc, Dr.

Kancelář:   D015

středa 12.00 - 13.00

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Kancelář:   D505

úterý 10:00 - 11:00

BcA. Lenka Pužmanová

Kancelář:   D025

po domluvě

Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Kancelář:   D505

úterý 14.00 - 15.00

MgA. Lukáš Urbanec

Kancelář:   D025

po domluvě

Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová

Kancelář:   D502

úterý 12:00 – 13:00

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.

Kancelář:   D506

Konzultační hodiny: středa 10.00 - 11.00 Úřední hodiny: úterý 14.00 - 16.00