Konzultační hodiny

Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

Kancelář:   D408

po domluvě

MgA. Petr Brožka, Ph.D.

Kancelář:   D402

čtvrtek 14.15 - 16.15

Ivan Bukovský, ak. mal.

Kancelář:   D402

po domluvě

Mgr., Bc. Olga Divišová

Kancelář:   D025

pondělí 14.15 - 15.15 úterý 10.00 - 10.45

Mgr. Eva Drančáková

Kancelář není vyplněna.

po domluvě

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.

Kancelář:   D408

středa 14.45 - 15.45

Mgr. Petr Jánský

Kancelář:   D025

po domluvě

Mgr. Josef Lorenc, Dr.

Kancelář:   D015

úterý 14.00 - 15.15

Bc. Anna Nikišová

Kancelář:   D502

po domluvě

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Kancelář:   D505

pondělí 15.00 - 16.00

Mgr. Nikola Příhodová

Kancelář:   D502

po domluvě

BcA. Lenka Pužmanová

Kancelář:   D025

po domluvě

Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Kancelář:   D505

středa 12.00 - 13.30

Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová

Kancelář:   D502

středa 11.45 13.15

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.

Kancelář:   D506

Konzultace: pondělí 17.00 - 18.00 Úřední hodiny: úterý 18.00 - 19.00