Profil galerie

Galerie D9 byla vytvořena jako otevřená platforma pro komunikaci rozdílných formálních i obsahových přístupů jak ve výtvarné tvorbě, tak i v jejím vnímání.

Jako funkční pomůcka pro animace si galerie klade za úkol prezentovat široké spektrum uměleckých poloh a forem, s nimiž se studenti v praxi budou setkávat. A to i forem okrajových, na nichž si studenti ověří flexibilitu vnímání, různé stupně a limity zprostředkování zážitku uměleckého díla.

Výstavní koncept je řešen tak, aby přitahoval pozornost nejen studentů naší univerzity, ale i kulturní veřejnosti. Přínosem galerie pro katedru výtvarné výchovy je nejen rozšíření možností v rámci teoretické výuky, ale i příležitost detailního seznámení s reálným uměleckým dílem a přímé poměření praktických výstupů.

Vedle ambicióznějších kurátorských projektů a zavedených autorů výstavní koncepce počítá i se semestrálními a diplomovými pracemi studentů, jak je standardem ve vzdělávacích institutech, jakými katedry výtvarné výchovy jsou.

Lidé v galerii

MgA. Petr Brožka, Ph.D.

V Galerii D9 působí jako kurátor výstav od roku 2011, tedy od samého počátku. Od roku 2016 připravuje a zastřešuje roční program již s ostatními členy komise Galerie D9.

 

Mgr. Josef Lorenc, dr.

V Galerii D9 působí od roku 2016. Spravuje technické zázemí a logistiku výstav. Podílí se na výběru autorů pro roční program galerie.

 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.

V Galerii D9 působí od roku 2017. Podílí se na výběru autorů pro roční program galerie a posuzování výstavních projektů.

Prostor galerie

 

 

 

Program galerie

 

2022

Myocard

Zbigniew Dudek/PL

Vliv Vladimíra Havlíka

Anna Černíková, Max Máslo a Ondřej Novotný

 

2021

Roman Kubička

Petr Brožka

Karel Řepa

Olga Divišová

 

2020

Sun Young Kang/USA

Natálie Pejchová

 

2019

Jáchym Říčánek - Záznamy

Lenka Pužmanová

KCH XVII

Iveta Bradáčová a Petr Brožka

Petr Dub

 

2018

Grenzraum/Hraniční prostor - mezinárodní skupinová výstava

Pavla Tichá, Kristýna Krabatschová

Kateřina Dobroslava Drahošová - Nomádi noci

Marie Hladíková - Anticardia

Jitka Petrášová - Vem si ještě okurku

Srdce jako obraz a symbol I. - výstava k výročí založení České republiky

Josef Lorenc - Symbol

 

2017

Pavel Ryška - Krátký film

Petr Motejzík - The Last Stand

Bruce Pashak (CAN) a Natasha van Netten (CAN) - Two projects/Dva projekty

"50" - Jitka Géringová, Vladimír Havlík, Zuzana Hromadová, Stanislav Poláček, Petra Vargová, Lenka Vilhelmová

Milan Paštéka - Jazyk grafiky

Lukáš Urbanec a Petr Sládek - Limity

 

2016

Jan Mahr – Barevná řešení

Jaroslav Bašta – Kosti

Jiří Žák – Proč je tak snadné představit si konec světa

Petra Vichrová - Neklidná hladina

Tomáš Hrůza - Smutné boty

Juliana Höschlová – Přátelství

Uvnitř a vně - výsledky workshopu v klášteře Zásmuky

Uvnitř a vně 2 - výsledky workshopu v klášteře Zásmuky

 

2015

Vilém Balej - Předměty, lidé

Richard Loskot - Teorie spirály

Tekutý kabaret Pavla Ondračky + doprovodný program v rámci Galerijní noci

Ateliér fotografie Ústí nad Labem - 51 odstínů šedi

Graphica Creativa (CZ, SK, PL)

Josef Lorenc - Kámen, nůžky, papír

 

2014

Jakub Tomáš - Sen umělcův

Pavla Sceranková - Zpráva z neokortexu

Ateliér Animované tvorby Zlín + doprovodný program v rámci Galerijní noci

Lenka Rochovanská - Katoblepas: Ten, který se dívá dolů

Tomáš Jetela - Na vlnách snů

 

2013

Lukáš Karbus

Vilnius Academy of Arts / LT

Oheň pro národ - Matyáš Chochola, Graeme McKinnon, SAM a Daniel Vlček - Kurátorský projekt Denisy Bytelové (SAM 83)

Vojtěch Fröhlich a Lucie Mičíková

VŠUP - Ateliér tvorby písma a typografie

Alois Stratil a Kateřina Olivová

 

2012

Třetí konkávní - Jan Haubelt a Matouš Lipus

Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomi / PL

Hledání ztraceného místa – výsledky mezinárodního workshopu autorské knihy / A, CZ, DE, FR, PL, SR

diplomové a bakalářské práce studentů kvv

Trendy v Tělovém designu - Z popudu Lenky Klodové a Karolíny Kohoutkové vystavují studenti, absolventi a přátelé Ateliéru tělového designu FAVU v Brně

Roundlight - spiritoffavu

Tváře moře - Martina Balzarová

V.A. - Eliška Fialová a Jakub Albín

Podezřívat - Pavel Sterec

 

2011

sklo_objekt_sklo

pavel švec, jan šrámek

vasil artamonov, václav magid, tomáš uhnák   možnosti studentského života

semestrální práce kvv

václav girsa   ZJARA

matěj smetana a filip smetana   SPÍŠ VENKU NEŽ UVNITŘ

diplomové a bakalářské práce studentů kvv

Lenka Vítková - šaty 07-08

Archiv výstav

Fotografie z vernisáží

Galerijní noc 2015

Kateřina Dobroslava Drahošová: Nomádi noci

Výstava Nomádi noci představí nástěnnou kresbu Kateřiny Drahošové a výběr z jejích prací na papíře. Série křehkých kreseb s minimem předmětnosti a abstrahovanou figurální stafáží rozlehlých "krajin" diváka směřují k rozjímání o bytí bez domluvených znakových soustav.

Drahošová vytváří obrazy míst na cestě. Nelze se usadit, přesto nejde o útěk od bytí mezi lidmi. Možná jde jen o nezodpovězené otázky, slovy autorky "Figury putují z místa na místo, kráčejí krajinou s holí, nebo snad selfie tyčí? … Zabodnutý kůl jako symbol zakořeňovaní nebo jen vymezení místa na odpočinek? Dostává se vůbec nomádství do konfliktu se zakořeňováním?"

Výstava Nomádi noci se brání lineárnímu čtení, nedává konkrétní informace, mluví obrazovým jazykem, který nám byl v dětství možná společný. Mluví o věcech, které nás tehdy ve stavu nemluvněte zajímali nejvíce. Mluví o přítomnosti v rozostřeném světě, kde se věci teprve pojmenovávají. V tomto typu práce Drahošovou podněcují texty psychoanalytičky Clarissy Pinkoly Estés, zabývající se studiem sociálních a psychologických vzorců domorodých kultur, které Estés často dokládá odkazem k tradičním pohádkám a mýtům. "Inspiroval mě také její průzkum ženské psýché s jejími instinktivními a vizionářskými atributy, které nám umožňují zpětně se spojit s archetypem přírody / divočiny. Tento směr přemýšlení se snažím vizualizovat ve svých kresbách a dále zprostředkovat pozorovateli."

Kateřina Dobroslava Drahošová (*1988) žije aktuálně v Českých Budějovicích, je absolventkou ateliéru malby Daniela Balabána Fakulty umění Ostravské univerzity. Její diplomová práce byla vybrána porotou Ceny pro diplomanty evropských uměleckých škol StartPoint 2014 a letos byla nominována na Cenu kritiky za mladou malbu.

Petr Brožka - kurátor výstavy