Kvalifikační práce

Ke kontrole pravopisu (gramaticky bezchybný text je základní podmínka):
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR – prirucka.ujc.cas.cz

 

Příručka ke zpracování kvalifikačních prací na katedře výtvarné výchovy PF JU + Temata kvalifikačních prací