Ani nepříjemné zprávy se nám nevyhýbají (z aktualit PF JU)

Ani nepříjemné zprávy se nám nevyhýbají (z aktualit PF JU)

Publikováno: 11.11.2019

Pravděpodobně v pátek 1. 11. 2019 byl z dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích odcizen haptický model kostela a kláštera, který byl součástí vznikající expozice haptických modelů konkrétních architektonických prvků a maleb primárně určených pro nevidomé a slabozraké. Tato expozice, která je součástí projektu „Haptické modely architektonických prvků a maleb pro osoby se zdravotním postižením“ je realizován katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami téže univerzity a Biskupstvím českobudějovickým. Autorem ukradeného modelu z licí hmoty byl absolvent KVV PF JU Lukáš Jelínek, který ho vytvořil v rámci své diplomové práce, kterou úspěšně obhájil v loňském roce. Na modelu pracoval přes rok a věnoval mu mnoho hodin, než dokončil velmi profesionální dílo, které mělo sloužit nejen zdravotně postiženým, ale i dětem.
Expozice, jíž byl ukradený model jednou z nejdůležitějších součástí, by měla být dokončena během příštího roku. Všechny hotové i plánované modely vznikají jako studentské kvalifikační práce a jsou zpracovávány tak, aby velikostí, barevností a použitým materiálem (licí hmota, sádra, hlína) odpovídaly především potřebám nevidomých a slabozrakých. Právě svou barevností se liší od většiny haptických modelů, které pro tuto cílovou skupinu v České republice vznikají. Kromě toho zpřístupňují návštěvníkům některé architektonické detaily nebo malby, které jsou ve velké výšce a nejsou běžně přístupné. Každý model je doprovázen popisem v českém, německém a anglickém jazyce a v Braillově písmu, prostřednictvím QR kódů je pak možné text stáhnout v elektronické podobě, poslechnout si ho ve zvukové podobě nebo si ho přehrát přetlumočený do znakového jazyka. Haptický model kostela a kláštera byl nenahraditelnou součástí expozice, dalo by se říct i jejím vyvrcholením. Jeho ztráta je tedy z tohoto pohledu nevyčíslitelná.

Edit 11. 11. 2019: O krádeži modelu v průběhu minulého týdne informovala celá řada nejen regionálních médií.

Ostatní aktuality