Informativní schůzka k průběžné pedagogické praxi  proběhne

ve středu 19. února 2020  v 9:00 hod.  v kabinetu  D502.

Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová

vedoucí pedagogické praxe