Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř prevence nadváhy a obezity

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

Katedra výchovy ke zdraví

 

Na Sádkách 1687/1C, 370 05 České Budějovice, tel.: 387 773 159

 

 

Aktuality

 

 

Katedra výchovy ke zdraví na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vznikla v roce 2008. Je součástí univerzitního systému přípravy učitelů a odborníků v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu. V souvislosti se změnami ve společnosti reflektuje potřeby výchovy ke zdraví na úrovni základního školství. Zabývá se profesní edukační přípravou z principu holistického pojetí zdraví, respektování národních strategií podpory zdraví, ochrany zdraví a uplatňovaných zásad primární prevence. V současné době má katedra výchovy ke zdraví akreditované bakalářské obory „Výchovy ke zdraví“ a „Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání“ a magisterské obory „Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví“ a „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol“. Vědeckovýzkumná činnost pracoviště se soustřeďuje na výživu, obezitologii, zdravotně orientovanou pohybovou aktivitu a regeneraci.

 

 

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

Naposledy aktualizováno 29. 4. 2022

© 2015–2022 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman