Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř prevence nadváhy a obezity

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

Náměty kvalifikačních prací vypisovaných na katedře výchovy ke zdraví v akademickém roce 2019/20

 

Bakalářské práce

Náměty bakalářských prací pro AR 2019/20 jsou zveřejněny na katedře výchovy ke zdraví. Posluchač osobně projedná oficiální zadání bakalářské práce s jejím vedoucím nejpozději do 20. 4. 2020. Na jiný způsob přihlášení nebude brán zřetel.

 

 

Diplomové práce

Studenti navazujíciho magisterského studia si zadají v Akademickém roce 2019/20 diplomové práce do 27. 11. 2019. Zadání je nutné osobně projednat s vedoucím práce. Seznam témat je vyvěšen na katedře výchovy ke zdraví.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman