Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř prevence nadváhy a obezity

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

Grantový projekt GAJU č. 132/2019/S

 

Název projektu: Příspěvek k řešení problematiky dosažení trvalé adekvátní spotřeby zeleniny, omega-3 mastných kyselin a vlákniny v ČR uplatněním nových přístupů při zvyšování jejich současné spotřeby v mateřských školách jako předpokladu k vytvoření potřebných celoživotních stravovacích návyků.

 

Řešitelský tým

Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
prof. Ing. Milan Pešek, CSc.
Bc. Zdeněk Staroba
Bc. Zdeněk Jedlinski
Bc. Kryštof Ille
Bc. Petra Pavlíková
Bc. Jakub Jeřábek
Bc. Jana Svobodová
Bc. Eliška Strouhalová

 

1. Stav řešení problematiky

Kvantita a kvalita výživy dětí významně ovlivňuje zdraví a psychický vývoj nejen v dětství, ale i v pozdějších letech a dospělosti. Příčinou této prokázané závislosti jsou stravovací návyky, které se vytvářejí v dětství s celoživotní platností. Z této závislosti vyplývá i reálná možnost vytvářením potřebných stravovacích návyků v dětství docílit cílených a trvalých změn výživy v dospělosti.

V současné výživě obyvatel v ČR jsou deficitní některé složky, které průkazně zlepšují zdravotní stav a snižují riziko vzniku neinfekčních chorob hromadného výskytu (dříve civilizačních), jejichž léčení vyžaduje vysoké celospolečenské náklady. K uvedeným deficitním složkám patří zejména alimentární antioxidanty, vláknina a omega - 3 mastné kyseliny. Antioxidanty a vláknina jsou zpravidla dostatečně zastoupeny v ovoci na zelenině, která však nepatří v ČR k oblíbeným pokrmům. Ve spotřebě zeleniny je ČR na jednom z posledních míst v Evropě. Podobně je tomu i se spotřebou ryb, které obsahují potřebné LC omega - 3 mastné kyseliny.

Podle dlouhodobých zkušeností ze školních jídelen nepatří zelenina k oblíbeným pokrmům dětí, které ji velmi často odmítají. Při řešení problematiky zvýšení spotřeby antioxidantů, vlákniny a omega - 3 mastných kyselin bude proto třeba nalézt takové vhodné způsoby a kombinace pro děti přijatelných pokrmů, jejichž pomocí bude postupně možné vytvořit potřebné stravovací návyky.

 

2. Stanovení badatelských cílů, metody a způsob řešení

Cíle, metody a způsob řešení.

Řešení grantu bude zaměřeno na splnění hlavního cíle tj. docílení vyšší spotřeby zeleniny, vlákniny a omega - 3 mastných kyselin dětí v pilotním projektu ve školních jídelnách vybraných mateřských školek v Jihočeském kraji. Plnění cíle bude objektivním způsobem kontrolovatelné z povinně evidované a vykazované měsíční spotřeby jednotlivých druhů potravin v každé školní kuchyni. Na základě tohoto zavedeného administrativního systému označovaného jako „spotřební koš“ jsou všechny školní kuchyně také kontrolovány příslušnými nadřízenými kontrolními orgány státní správy. Kromě plnění hlavního cíle podle kvantitativního ukazatele bude výzkum také zaměřen na kvalitativní aspekty řešené problematiky tj. zejména zastoupení jednotlivých druhů zeleniny včetně šetrných způsobů její úpravy. S ohledem na požadavek potřebné saturace organizmu širším spektrem dietárních antioxidantů a vlákniny je potřebné, aby konzumovaná zelenina i další produkty byly zastoupeny v širším počtu konzumovaných jednotlivých druhů, které mají rozdílné kvantitativní i kvalitativní složení. Objektivní způsob plnění cíle a ověření zvýšené saturace organizmu dietárními antioxidanty bude provedeno v krevním seru kolorimetricky na přístroji Callegari 3000 RS a obsah mastných kyselin omega - 3 bude kontrolován chromatograficky na plynovém chromatografu.

Zvýšená saturace organismu zdraví prospěšnými látkami v průběhu plnění grantového cíle by podle ověřených poznatků měla také posílit odolnost dětí proti infekčním chorobám a zlepšit tak jejich školní docházku.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman