Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř prevence nadváhy a obezity

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

Multifaktorální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže

 

Garant

Doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. (Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP Olomouc)

 

Řešitelský tým

Mgr. Jan Dygrýn, PH.D.; prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc; RNDr. Svatopluk Horák, Mgr. František Chmelík, Ph.D.; Mgr. Filip Křen, Mgr. Lukáš Rubín; doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. (Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP Olomouc)

 

Národní spolupracovníci

Doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.; Mgr. Dana Feltová, Ph.D.; Mgr. Igor Fojtík, Ph.D.; doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.; doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc; Mgr. Jan Schuster, Ph.D.; doc. Mgr. Aleš Suchomel, Ph.D., Mgr. Petr Valach, Ph.D.

 

Mezinárodní spolupracovníci

Polsko: Dr. Dorota Groffik (Akademia Wychovania Fizycznego, Katowice), Doc. Dr. Krysztof Skalik (Akademia Wychovania Fizycznego, Katowice)

Spojené státy americké: Prof. Dr. James. F. Sallis, Ph.D. (University of California, San Diego)

 

Poskytovatel financí

Grantová agentura České republiky (14-268965)

 

Doba trvání projektu

2014 - 2016

 

Cíle

  1. Stanovení významných determinant, korelátů, mediátorů a moderátorů ve výzkumné triádě zastavěného prostředí - pohybově aktivní životní styl - tělesná kondice.
  2. Verifikace internetových výzkumných technik pro sebehodnocení, evidenci a komplexní diagnostiku pohybově aktivního životního stylu adolescentů.

 

Realizace

Mezi nejvýznamnější determinanty pohybově aktivního životního stylu patří prostředí (školní, fyzické, zastavěné atd.) a tělesná kondice, Celosvětově uznávané modely změny chování opomíjejí tělesnou kondici a dostatečně nereflektují národní historický vývoj populace a také demografická, sociální a další specifika ve středoevropských podmínkách. Projekt je proto založen na multifaktoriálním a internetovém přístupu, který umožní kontinuitu i rozšíření metodologie aktuálně řešených mezinárodních výzkumů. Výzkum bude realizován opakovaně ve čtyřech etapách na vybraných osmi základních a osmi středních školách v České republice. Pohybová aktivita bude monitorována akcelerometry a krokoměry, dále v internetovém programu lNDARES dotazníkem lPEN Adolescent. Motivace k pohybové aktivitě, emoční pohoda, sportovní preference a tělesná kondice budou zjišťovány prostřednictvím aplikací v programu lNDARES. Výzkum přinese nové poznatky pro teorii pohybové aktivity v rozdílném životním prostředí a pro podporu zdraví a kvalitu života adolescentů.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman