Symbol PF Ing. Jana Lopourová, Ph.D.

Tajemnice


387 773 022

lopourova@pf.jcu.cz

J 210

hospodaření a vnitřní správa fakulty

investiční rozvoj