Symbol PF PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

Proděkanka pro studium a studentské praxe

387 773 090

prodekan_stud@pf.jcu.cz

J 205

pondělí 8.30 - 11.30

 

Působí od roku 2001 na katedře tělesné výchovy a sportu PF JU, kde se v roce 2009 stala zástupkyní vedoucího katedry. V letech 2011–2018 byla členkou Akademického senátu PF JU. Je členkou oborové rady Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PF JU, redaktorkou recenzovaného časopisu Studia Kinanthropologica. Od roku 2016 je členkou redakční rady recenzovaného časopisu Športový edukátor. Dále je členkou Kinantropologické společnosti a České společnosti tělovýchovného lékařství. Odborně se zaměřuje na kineziologii, zdravotní tělesnou výchovu, komplexní regeneraci, teorii a didaktiku jógy. Je autorkou několika monografií a učebnicových textů.