Symbol PF prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií

387 773 018

prodekan_veda@pf.jcu.cz

J 206

 

Působí od roku 1998 jako vedoucí katedry pedagogiky a psychologie PF JU. V roce 2009 byla jmenována profesorkou pro obor pedagogická psychologie, v témže oboru garantuje na PF doktorské studium. Dlouhodobě se věnuje výzkumu zejména profesního rozvoje učitelů a problematice motivace a emocí. V letech 2008–2016 byla členkou Akreditační komise ČR a předsedkyní stálé pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii. V letech 2013–2017 působila jako prezidentka Unie psychologických asociací ČR. Od roku 2013 je členkou Board of Educational Affairs of European Federation of Psychologist Associations. Od roku 2017 je členkou ediční rady The ESERA Book Series, Springer a členkou výkonné redakce časopisu Pedagogika. Je držitelkou mnoha profesních ocenění – v roce 2003 obdržela Early Career Award of The Stress and Anxiety Research Society a v roce 2016 stříbrnou medaili MŠMT za práci pro kvalitu vysokého školství. Je autorkou více než stovky odborných publikací.