Symbol PF Volba kandidáta na funkci děkana/děkanky PF JU

VOLBA

KANDIDÁTA NA FUNKCI

DĚKANA/DĚKANKY

PEDAGOGICKÉ FAKULTY
JIHOČESKÉ UNIVERZITY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

Akademický senát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana/děkanky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v souladu s § 27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, volebním a jednacím řádem Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a v souladu s vyhláškou o organizaci a průběhu voleb schválenou na zasedání AS PF JU dne 1. 4. 2014.

Písemné návrhy kandidátů může podat každý člen akademické obce Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (tedy buď student, nebo akademický pracovník)

od 1. dubna 2014 do 14. dubna 2014

osobně k rukám předsedy volební komise PaedDr. Petra Pexy, Ph.D. nebo doporučeným dopisem na Děkanát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, k rukám D. Pouzarové).

 

Platný návrh obsahuje:
jméno, příjmení a tituly kandidáta, název pracoviště Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, kde je kandidát zaměstnán, (telefonní či e-mailové spojení je vítáno), a dále jméno, příjmení a podpis navrhovatele.

 

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
předsedkyně Akademického senátu PF JU

stáhnout tento dokument (.pdf)