Symbol PF Doporučené nastavení poštovních klientů pro studenty i zaměstnance PF JU

 

1) nastavení protokolu POP3:

Server pro příchozí poštu: pop3.pf.jcu.cz, doporučujeme použít šifrované spojení přes SSL
Server pro odchozí poštu: server Vašeho poskytovatele připojení nebo smtp.pf.jcu.cz (nutno nastavit autentizaci, už. jméno i heslo shodné jako pro přihlášení na výběr pošty)
Jméno uživatele: část e-mailu před zavináčem

 

2) nastavení protokolu IMAP:

Nastavení je demonstrováno na často používaném poštovním klientu Mozilla Thunderbird (v jiných programech je nastavení obdobné).

V novějších verzích programu je možné použít průvodce přidáním účtu (nastavení serveru příchozí pošty), nicméně doporučujeme ruční nastavení dle následujícího návodu:

Doporučujeme zvolit zabezpečené spojení (SSL/TLS, případně STARTTLS):

nebo

 

Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP):

nebo