Symbol PF Přístup k datům pro studenty i zaměstnance Pedagogické fakulty ze sítě Internet - disk H:

Připojení domovského disku (H:) mimo JU

 

 

Nezbytným předpokladem pro další postup je úspěšné připojení do VPN sítě JU.
Podrobné návody jsou zde:
Návod pro Windows 7 a 8: https://vpn.jcu.cz/ssl-windows8.htm
Návod pro Windows 8.1 a 10: https://vpn.jcu.cz/ssl-windows10.htm

 

 

V prvním kroku je nutné spustit Průzkumník souborů, resp. Tento počítač.

 

Dále je nutno kliknout na ikonu Připojit síťovou jednotku

 

V okně Připojit síťovou jednotku vyplnit v poli Jednotka jakékoli volné písmeno (například H) a v poli Složka vepsat \\fpe-amos.pf.jcu.cz\home\fpe\zam\první písmeno uživatelského jména\uživatelské jméno (toto platí pro zaměstnance; studenti nemají v cestě ke složce řetězec "zam", ale "stud" - jinak je vše stejné, viz příklad: pro studenta s uživatelským jménem novakj05 bude platit cesta \\fpe-amos.pf.jcu.cz\home\fpe\stud\n\novakj05) a zároveň zaškrtnout pole Připojit pomocí jiných přihlašovacích údajů - viz obrázek 3.

 

Do přihlašovacího okna vepište jako své uživatelské jméno ve tvaru ad.jcu.cz\uživatelské jméno a heslo (shodné s IS STAG, e-mailem, apod.).

 

Nyní již lze zobrazit data pomocí lokální jednotky H: