Symbol PF Přístup k datům pro studenty i zaměstnance Pedagogické fakulty ze sítě Internet - disk V:

Připojení disku s výukovými materiály (V:) mimo JU

 

 

Nezbytným předpokladem pro další postup je úspěšné připojení do VPN sítě JU.
Podrobné návody jsou zde:
Návod pro Windows 7 a 8: https://vpn.jcu.cz/ssl-windows8.htm
Návod pro Windows 8.1 a 10: https://vpn.jcu.cz/ssl-windows10.htm

 

 

V prvním kroku je nutné spustit Průzkumník souborů, resp. Tento počítač.

 

Dále je nutno kliknout na ikonu Připojit síťovou jednotku

 

V okně Připojit síťovou jednotku vyplnit v poli Jednotka jakékoli volné písmeno (například V) a v poli Složka vepsat \\fpe-ki1.pf.jcu.cz\vyuka a zároveň zaškrtnout pole Připojit pomocí jiných přihlašovacích údajů - viz obrázek 3.

 

Do přihlašovacího okna vepište jako své uživatelské jméno ve tvaru ad.jcu.cz\uživatelské jméno a heslo (shodné s IS STAG, e-mailem, apod.).

 

Nyní již lze zobrazit data pomocí lokální jednotky V: