Symbol PF Personální oddělení

Hana Březinová
tel.: 387 773 033
e-mail: habr@pf.jcu.cz
místnost J 524

Věra Běhounková
tel.: 387 773 027
e-mail: vbehounkova@pf.jcu.cz
místnost J 523

 

  • vyhotovování a evidence pracovních smluv a platových výměrů, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, náležitosti přijímání nepedagogických zaměstnanců, důchodová agenda, zdravotní a sociální pojištění, zajišťování podkladů pro mzdy a jejich zavedení do počítačových programů, identifikační karty zaměstnanců, poskytování poradenské činnosti v pracovně právních otázkách