Symbol PF Středisko správy projektů

Bc. Lenka Cháberová

Projekt:
Podpora rozvíjení informatického myšlení, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
týmový manažer
garant KA 4 JU

Projekt:
Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659
finanční manažer

tel.: 387 773 029
e-mail: chaberova@pf.jcu.cz
místnost J531

 

Bc. Kateřina Fojtíková

Projekt:
Podpora rozvíjení informatického myšlení, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
projektový manažer

Projekt:
Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659
administrátor

tel.: 387 773 029
e-mail: kfojtikova@pf.jcu.cz
místnost J531

 

Projekt:
Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Mgr. Jana Kaňková
finanční manažer
tel.: 387 773 084
e-mail: kankova@pf.jcu.cz
místnost J333

 

Projekt:
Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Bc. Milada Sedláčková
projektový asistent
tel.: 387 773 027
e-mail: sedlackovam@pf.jcu.cz
místnost J523

 

Projekt:
Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Mgr. Alena Doležalová
projektový manažer
tel.: 387 773 027
e-mail: adolezalova@pf.jcu.cz
místnost J523

 

Projekt:
Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Ing. Dagmar Vořechovská
finanční a projektový manažer
e-mail: vorechovska@pf.jcu.cz

 

Projekt:
Podpora rozvíjení informatického myšlení, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Ing. Lucie Obertíková
finanční manažer
tel.: 387 773 097
e-mail: lobertikova@pf.jcu.cz
místnost J510