Symbol PF Středisko správy projektů

Bc. Lenka Cháberová

vedoucí střediska správy projektů
tel.: 387 773 029
e-mail: chaberova@pf.jcu.cz
místnost J531

Projekt:
Podpora rozvíjení informatického myšlení, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
týmový manažer
garant KA 4 JU

Projekt:
Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659
finanční manažer

 

Mgr. Jana Kaňková
finanční manažer
tel.: 387 773 084
e-mail: kankova@pf.jcu.cz
místnost J333

Projekt:
Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663
Podpora rozvoje digitální gramotnosti, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

 

Bc. Milada Sedláčková
projektový asistent
tel.: 387 773 331
e-mail: sedlackovam@pf.jcu.cz
místnost J343

Projekt:
Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

 

Mgr. Alena Doležalová
projektový manažer
tel.: 387 773 331
e-mail: adolezalova@pf.jcu.cz
místnost J343

Projekt:
Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

 

Mgr. Vladimíra Michálková
finanční a projektový manažer
e-mail: vmichalkova@pf.jcu.cz

Projekt:
Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

 

Mgr. Martina Faltová
projektový asistent
tel.: 387 773 214
e-mail: faltova@pf.jcu.cz
místnost D208A

Projekt:
Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

 

Mgr. Tomáš Volavka
administrátor
tel.: 387 773 029
e-mail: eduforum@pf.jcu.cz
místnost J531

Projekt:
Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659

 

Mgr. Veronika Burdová
projektový manažer
tel.: 387 773 056
e-mail: burdov00@pf.jcu.cz
místnost J218

Projekt:
Podpora rozvoje digitální gramotnosti, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

 

Mgr. Dana Skálová
finanční a projektový manažer
tel.: 387 773 332
e-mail: dskalova@pf.jcu.cz
místnost J343

Projekt:
Inovace přípravy učitelů pro praxi, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960