Symbol PF Rozhodnutí děkana o konání voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity pro období 2014-2016

 

V Českých Budějovicích 6. 10. 2014

 

V souladu s článkem č. 3 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jmenuji volební komisi ve složení:

 

Akademičtí pracovníci

Ing. Michal Šerý, Ph.D. - předseda komise
Mgr. Václav Šimandl - místopředseda komise
Mgr. Jan Dvořák
Mgr. Zbyněk Vácha

 

Studenti

Jiří Nerad
Markéta Kněžíčková
Martina Kuřímská
Martina Mádlíková

 

Organizace a průběh voleb se řídí ustanovením zákona č. 111/98 Sb., a dále články 4 - 13 Volebního a jednacího řádu AS PF JU.

 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan

 

ke stažení:   PDF