Symbol PF AS - zápis ze zasedání 7. 12. 2004

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 7. 12. 2004

Přítomni (bez titulů):
Bauer, Binterová, Faktorová, Hamerník, Hašek, Havlín, Jaklová, Jandrič, Krejčí, Murad, Očkay, Pavličíková, Pexa, Roháček, Šerý, Tomšíček, Tureček, Vančura, Vobr.

Omluveni (bez titulů): Švejda, Pohanová

 

Program zasedání:

 1. Představení zvolených senátorů

 2. Navržení a představení kandidátů na předsedu AS PF JU a vyjádření souhlasu s kandidaturou:

  Navrženi byli (bez titulů):
  Binterová (souhlas), Šerý (nesouhlas), Tureček (souhlas)

  Výsledky hlasování - první kolo: Binterová 14 hlasů, Tureček 4, Zdržel se 1

 3. Navržení a představení kandidátů na místopředsedu AS PF JU (z řad akademických pracovníků) a vyjádření souhlasu s kandidaturou:

  Navrženi byli (bez titulů):
  Bauer (souhlas), Pavličíková (souhlas), Šerý (souhlas), Tureček (souhlas), Vančura (nesouhlas)

  Výsledky hlasování - první kolo: Bauer 0, Pavličíková 8, Šerý 5, Tureček 6
  Výsledky hlasování - druhé kolo: Pavličíková 13, Tureček 6

 4. Navržení a představení kandidátů na místopředsedu AS PF JU (z řad studentů) a vyjádření souhlasu s kandidaturou:

  Navrženi byli (bez titulů):
  Faktorová (nesouhlas), Jandrič (nesouhlas), Očkay (nesouhlas), Roháček (souhlas)

  Výsledky hlasování - první kolo: Roháček 14

 5. Zvoleni byli (bez titulů): Předseda AS PF JU Helena Binterová, místopředseda AS PF JU Helena Pavličíková, místopředseda AS PF JU Michal Roháček

 6. Prof. Tureček navrhl požadovat na vedení fakulty seznámení senátu s principy sestavování rozpočtu fakulty. O návrhu - Předložit vedení fakulty požadavek seznámit senát s principy rozpočtu pro rok 2005 - se hlasovalo. Výsledek hlasování pro 19, proti 0, zdržel se 0. Senát sestaví přesně specifikovanou žádost, kterou předseda senátu předá děkanovi PF JU. Seznámení s principy sestavování rozpočtu musí předcházet jednání o schválení rozpočtu.

 

Zapsala: Binterová

V Českých Budějovicích dne 8. prosince 2004