Symbol PF AS - zápis ze zasedání 15. 5. 2007

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 15. 5. 2007

Přítomni (bez titulů):
Cvach, Dřevikovská, Hašek, Icha, Kursová, Petr, Smolka, Tomšíček, Peroutková, Švecová

Nepřítomni (bez titulů):
Mrkvička, Vančura, Šťastný

Omluveni (bez titulů):
Jandová, Murad, Schuster, Voříšek, Janáček, Krčál, Mašková, Pňáček

Hosté:
děkanka PF doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
proděkanka PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

 

Program jednání:

 

  1. Projednání akreditačních materiálů studijních oborů učitelství pro ZŠ pro akreditační komisi

  2. Různé

 

ad 1.

Paní děkanka vysvětlila základní filosofii a problematiku akreditace materiálů tzv. "dlouhých programů" a seznámila přítomné senátory s novinkami:

  • nově vznikající obor učitelství VKZ pro 2. stupeň ZŠ
  • jednooborový neučitelský studijní program germanistiky
  • dvouoborový studijní program germanistiky
  • nový program Specializace v pedagogice - "Přírodovědná a ekologická výchova"

K tomuto bodu byla vedena bohatá diskuse:

Dřevikovská: dotaz na druhý obor k výchově ke zdraví - podle paní děkanky velmi vhodná např. Bi, Přírodopis a mnoho dalších kombinací

Icha: dotaz na budoucí fungování VTE, dotaz na reakreditaci stávajících oborů v rámci nově vzniklých fakult (stále není jasno, jak bude tato otázka řešena)

Icha: připomínka, že v akreditačních materiálech by neměla figurovat jména pracovníků, kteří již nejsou na PF (citlivost tématiky)

Icha: dotaz, zda výpočetní technika bude na EF

Petr: dotaz ohledně termínu "procento habilitovaných lidí na předměty oborového základu" a termínu "teoretická přednáška".

Senát projednal předložené akreditační materiály.

ad 2.

Znovu otevřena otázka zpřístupnění budovy PF Dukelská pro zaměstnance i o sobotách a nedělích (Kursová, Tomšíček): tato otázka začíná být stále aktuálnější vzhledem k vytíženosti pracovníků, k nutnosti jejich vědeckého růstu, k realizaci programů DVU a ESF, k realizaci výuky kombinovaného studia

Návrh: zajištění by mohlo fungovat např. v rámci určitých hodin + pan vrátný (např. 9.00 - 16.00 apod.)

 

Zapsala: V. Kursová