Symbol PF AS - zápis ze zasedání 20. 5. 2014

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 20. 5. 2014

 

Přítomni: Pexa, Binterová, Petrášková, Malátová, Voříšek, Závodská, Vítečková, Hašek, Sůsa, Mikolášková, Čížek

Omluveni: Heller, Samková, Bago, Karvánková, Žlábková, Dolanský, Požárek, Bažantová, Štěpánková, Pátek

Hosté: Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan), Ing. Ivana Čížková (tajemnice).

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SENÁTU

  • Schválení rozdělení finančních prostředků fakulty 2015/2016
  • Zařazení výroční zprávy do jednání AS PF JU
  • Hlasování o schválení výroční zprávy AS PF JU
  • Různé

 

 

První bod jednání: Schválení rozpočtu

Ing. Čížková:
seznámení s navýšením prostředků o 3,5 mil. Kč oproti minulému roku. PF dosáhla úrovně z roku 2012. Navýšení příspěvku na studenta o 1100 Kč. Na katedry dojde k rozdělení prostředků stejně jako v minulém roce. Díky opatřením na snižování spotřeby tepla fakulta ušetřila cca 1 mil. Kč za rok.

Diskuze o rozdělení finančních prostředků na katedry a o stipendiích pro studenty.

 

Výsledky hlasování o rozdělení finančních prostředků fakulty 2015/2016

Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr
AS schválil rozdělení finančních prostředků fakulty.

 

Druhý bod jednání: Zařazení výroční zprávy do jednání AS PF JU

Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

Třetí bod jednání: Schválení výroční zprávy AS PF JU

Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr
AS schválil výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření.

 

 

Zápis provedl Petr Sůsa