Symbol PF AS - zápis ze zasedání 2. 12. 2014

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 2. 12. 2014

 

Přítomni - Bago, Bílková, Burdová, Curko, Ditrich, Dvořák, Hašek, Janda, Karvánková, Kouřilová, Kříž, Malátová, Pecka, Petrášková, Pexa, Plassová, Rokos, Šebeš, Šebková, Veber

Nepřítomen - Drška

Hosté - Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. (proděkan pro akreditace, další formy vzdělávání a spolupráci s praxí, zástupce děkana), doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. (proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy)

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SENÁTU

 • Pozdravení nového AS PF JU
 • Představení nových členů AS PF JU pro období 2014 - 2016
 • Zvolení nového předsedy AS PF JU pro období 2014 - 2016
 • Zvolení nového místopředsedy AS PF JU pro období 2014 - 2016
 • Informování členů AS PF JU doc. Závodskou o návrhu děkana na odvolání stávající Vědecké rady PF JU a schválení návrhu děkana na jmenování nových členů Vědecké rady PF JU
 • Schválení data obdržení návrhu všech kandidátů do nové Vědecké rady PF JU
 • Různé

 

 

První bod jednání: Pozdravení nového AS PF JU

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.:

Pozdravení a přivítání členů nového AS PF JU na funkční období 2014 - 2016 jménem pana děkana PF JU v Českých Budějovicích.
Představení nových členů AS PF JU pro období 2014 - 2016

 

Druhý bod jednání: Zvolení nového předsedy AS PF JU pro období 2014 - 2016

Ing. Michal Šerý, Ph.D. (předseda volební komise do AS PF JU):

 • Zvolení členů volební komise z řad pedagogických pracovníků (2 členové) a studentů (1 člen) z AS PF JU pro volbu nového předsedy AS PF JU.
  Zvolená volební komise: Bago, Janda, Karvánková
 • Navržení kandidátů pro předsedu AS PF JU pro období 2014 - 2016 a vyslovení souhlasu s kandidaturou

  Navržení kandidáti:

  Petrášková Vladimíra souhlasí s kandidaturou
  Pexa Petr   souhlasí s kandidaturou
  Ditrich Tomáš   souhlasí s kandidaturou
 • 1. kolo volby předsedy AS PF JU pro období 2014 - 2016
  Petrášková   10 hlasů
  Pexa   5 hlasů
  Ditrich   4 hlasy
  Zdržel se 1
 • 2. kolo volby předsedy AS PF JU pro období 2014 - 2016
  Petrášková   14 hlasů
  Pexa   5 hlasů
  Zdržel se   1
 • Předsedkyní AS PF JU pro období 2014 - 2016 byla ve 2. kole zvolena
  RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 

Třetí bod jednání: Zvolení nového místopředsedy AS PF JU pro období 2014 - 2016

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.:

 • Odsouhlasení volební komise ve stejném složení jako u volby předsedy senátu - ve složení Bago, Janda, Karvánková
 • Navržení kandidátů pro místopředsedu AS PF JU pro období 2014 - 2016 a vyslovení souhlasu s kandidaturou

  Navržení kandidáti pro místopředsedu studentské komory AS PF JU:

  Šebková Matylda   souhlasí s kandidaturou
  Rokos Lukáš   souhlasí s kandidaturou

  Navržení kandidáti pro místopředsedu zaměstnanecké komory AS PF JU:

  Ditrich Tomáš   souhlasí s kandidaturou
  Kouřilová Jana   souhlasí s kandidaturou
  Pexa Petr   souhlasí s kandidaturou
 • 1. kolo volby místopředsedy studentské komory AS PF JU pro období 2014 - 2016
  Rokos   6 hlasů
  Šebková   1 hlas

  Místopředsedou studentské komory AS PF JU pro období 2014 - 2016 byl v 1. kole zvolen:

  Mgr. Lukáš Rokos
 • 1. kolo volby místopředsedy zaměstnanecké komory AS PF JU pro období 2014 - 2016
  Ditrich   1 hlas
  Kouřilová   6 hlasů
  Pexa   4 hlasy
  Zdržel se   2
 • 2. kolo volby místopředsedy zaměstnanecké komory AS PF JU pro období 2014 - 2016

  Kolega dr. Pexa a dr. Ditrich se pro 2. kolo volby vzdali své kandidatury na pozici místopředsedy AS PF JU.

  Kouřilová   11 hlasů
  Zdržel se   2

  Místopředsedkyní zaměstnanecké komory AS PF JU pro období 2014 - 2016 byla ve 2. kole zvolena

  Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Závěr hlasování AS PF JU:

Předsedkyní AS PF JU pro období 2014 - 2016 byla ve 2. kole zvolena RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Místopředsedou studentské komory AS PF JU pro období 2014 - 2016 byl v 1. kole zvolen Mgr. Lukáš Rokos

Místopředsedkyní zaměstnanecké komory AS PF JU pro období 2014 - 2016 byla ve 2. kole zvolena Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

 

Čtvrtý bod jednání: Informování členů AS PF JU doc. Závodskou o návrhu děkana na odvolání stávající Vědecké rady PF JU a schválení návrhu děkana na jmenování nových členů Vědecké rady PF JU

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.:

 • doc. Závodská informovala AS PF JU o návrhu děkana na odvolání stávající Vědecké rady PF JU a o návrhu děkana na jmenování nové Vědecké rady PF JU
 • hlavní změny v nové Vědecké radě PF JU budou následující:
  • mezi interní členy nové Vědecké rady PF JU jsou přizváni proděkani PF JU:
   Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D., doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
  • mezi externí členy nové Vědecké rady PF JU jsou přizváni:
   doc. Chromý, prof. Štěch, doc. Vrbík, doc. Fuchs, doc. Urbánek
  • zasedání nové Vědecké rady PF JU je plánováno na začátek ledna 2015
 • návrh děkana na jmenování nové Vědecké rady PF JU obdrží AS PF JU do 12. prosince 2014

 

Pátý bod jednání: Schválení data obdržení návrhu děkana na jmenování členů nové Vědecké rady PF JU

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.:

Návrh děkana na jmenování členů nové Vědecké rady PF JU obdrží členové AS PF JU do 12. 12. 2014.

Hlasování:
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr
AS PF JU schválil datum obdržení návrh děkana na jmenování členů nové Vědecké rady PF JU do 12. 12. 2014

 

Šestý bod jednání: Různé

 • Další zasedání AS PF JU proběhne dne 16. 12. 2014 ve 14 hod. v zasedací místnosti J204
 • dr. Pexa požádal nové členy AS PF JU o zaslání kontaktních emailových adres

 

 

Zápis provedla dr. Karvánková