Symbol PF AS - zápis ze zasedání 2. 6. 2016

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 2. 6. 2016

 

Přítomni - Curko, Dvořák, Hašek, Janda, Karvánková, Kříž, Pecka, Petrášková, Pešlová, Pexa, Rokos, Šebeš, Šebková

Nepřítomni - Burdová, Drška

Omluveni - Bago, Ditrich, Kouřilová, Malátová, Plassová, Bílková

Hosté - Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan PF JU v Českých Budějovicích), Ing. Jana Lopourová, Ph.D. (tajemnice fakulty)

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SENÁTU

  1. Schválení rozpočtu PF JU na rok 2016.
  2. Schválení Výroční zprávy o hospodaření PF JU za rok 2015
  3. Různé

 

 

První bod jednání: Schválení rozpočtu PF JU na rok 2016

Ing. Jana Lopourová, Ph.D.:

  • Ing. Lopourová představila rozpočet PF JU na rok 2016 včetně investičních plánů pro rozvoj PF JU v roce 2016, který byl stanoven jako vyrovnaný. Představen byl podrobně rozpočet výnosů i nákladů PF JU na rok 2016. Byla diskutována otázka mimořádných odměn zaměstnanců PF JU.
  • Schválení rozpočtu PF JU na rok 2016 AS PF JU

Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU schválil rozpočet PF JU na rok 2016.

 

Druhý bod jednání: Schválení Výroční zprávy o hospodaření PF JU za rok 2015

Ing. Jana Lopourová, Ph.D.:

  • Ing. Lopourová představila podrobně Výroční zprávu o hospodaření PF JU za rok 2015.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU schválil Výroční zprávu o hospodaření PF JU za rok 2015.

 

Třetí bod jednání: Různé

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

  • Vyjádření se k dopisu Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve věci státního svátku 17. listopadu a historické symboliky, kterou představuje

Závěr: AS PF JU bere tento dopis na vědomí.

  • Informace o zasedání Legislativní komise JU a diskuse ohledně nového mzdového tarifu Jihočeské univerzity.

Závěr: Po představení základní představy mzdového tarifu, který připravuje JU a následné diskuzi, bylo dohodnuto členy AS PF JU v ČB a panem děkanem PF JU mimořádné zasedání AS PF JU (podzim 2016) k řešení podmínek nového mzdového tarifu JU.

 

 

Zápis provedla dr. Karvánková

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
předsedkyně AS PF JU