Symbol PF AS - zápis ze zasedání 21. 3. 2006

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 21. 3. 2006

Přítomni (bez titulů):
Binterová, Hašek, Havlín, Hamerník, Icha, Jandrič, Mrkvička, Murad, Pavličíková, Petrášková, Pexa, Roháček, Švejda, Šerý, Tomšíček, Vančura

Omluveni (bez titulů): Krejčí, Vobr

 

Program zasedání:

 1. Příprava vyhlášky o organizaci a průběhu voleb kandidátů na funkci děkana.

 2. Vyhlášení voleb děkana PF.

 3. Diskuse o připravovaném volebním řádu AS PF JU.
  Poměr zaměstnanců a posluchačů v AS PF JU - návrh pro připravovaný volební řád - 14 zaměstnanců - 7 posluchačů
  Výsledek hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
  Funkční období členů AS - tříleté.
  Výsledky hlasování: 14 pro, 2 proti, 0 se zdrželo.
  Model volebního řádu zpracují: Pavličíková, Murad, Vančura.
  Další diskuse proběhne na příštím zasedání AS PF JU.

 4. Různé:
  Senátor Hamerník - zvýšit motivaci posluchačů k hodnocení učitelů.
  Senátor Šerý - možnost přesměrování e-mailů posluchačů ze školní adresy na soukromou.
  Senátor Vančura - potřeba konkretizace opatření k pracovní povinnosti učitelů.
  Senátoři - zpřístupnění budov PF celých 24 hodin včetně sobot, zdokonalení zabezpečovacího systému.
  Senátor Jandrič - založení studentské kavárny.

 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Tomšíček

V Českých Budějovicích 21. 3. 2006