Symbol PF AS - zápis ze zasedání 25. 4. 2006

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 25. 4. 2006

 

Program zasedání:

 1. Projednání výroční zprávy o hospodaření za rok 2005 a následné schválení daného dokumentu.
  V minulém roce byla zaznamenána ztráta v doplňkové činnosti a část prostředků dostupných nebyla plně využita a z tohoto důvodu byla přesunuta dle novely zákona do fondu účelově určených prostředků.
  V roce 2005 byl zaznamenán průměrný růst mezd zaměstnanců o 13 %.

 2. Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2005.
  Výsledky hlasování: 13 pro, 0 proti a 0 se zdrželo hlasování.

 3. Uvedení, vysvětlení a následné schválení plánovaného využití rozpočtu na rok 2006.
  Výsledky hlasování: jednohlasně pro.

 4. Různé:
  AS PF JU byl představen návrh na změnu složení volební komise. Senátor Vobr oznámil své odstoupení a navrhl senátora Haška na svou pozici v AS PF JU.
  Výsledky hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
  Senátorka Pavličíková představila senátu návrh nového volebního řádu a požádala o zpětnou vazbu kvůli následnému projednání s prorektorem Brandlem.
  Senátor Jandrić seznámil AS PF JU s předběžnými výsledky petice pro založení "studentského koutku". Během dvou dnů se pro založení svým podpisem vyjádřilo zhruba sto studentů.

 

Zapsal: Marko Jandrić

V Českých Budějovicích 25. 4. 2006